Bristande kontrollsystem bakom hissolyckan i Sundbyberg03e50d27 144e 433b b1c9 b8e66911c219

Olyckan inträffade i december 2023, på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg. Haverikommissionens utredning har tidigare visat att fyra skruvförband som skulle hålla ihop hissmasten sannolikt saknades redan när hissen höjdes den första november.
Nu visar haverikommissionens slutrapport att de kontrollsystem som finns för att upptäcka den här typen av defekter misslyckades med att upptäcka att skruvförbanden saknades.
– Som det ser ut idag kan man se över montering genom egna kontroller, under vissa förutsättningar. Dessa kontroller kan även omfatta säkerhetskritiska delar, säger haverikommissionens utredningsordförande Kristina Börjevik Kovaniemi.

När hissen, med fem personerna ombord, befann sig på våning nio i ett flerfamiljshus under uppförande, blev belastningen på masten för stor. Detta gjorde att mastsektionerna lossnade från varandra och hissen föll till marken.
Liftens förmåga att köra fram till olyckan berodde på att mastsektionerna hölls samman av friktion och hissens sekundära struktur, enligt slutrapporten.
Haverikommissionen skriver i utredningen att berörda aktörer har vidtagit åtgärder för att stärka säkerheten. De rekommenderar också att Arbetsmiljöverket ser över hur systemet som utför tillsyn av bygghissar kan förbättras. Det innefattar bättre kontroll av säkerhetskritiska delar och större krav på utbildning och kompetens hos dem som utför kontrollerna.

Lämna ett svar