Små rörelser på Wall Street – Tesla fortsätter uppåt


Diskretionär förvaltning till ett indexpris: Det är så de revolutionerar sparandet

Vår tjänst ger kunderna unik flexibilitet att påverka urvalet i sin portfölj.  Det uppger Mai Thai och Nanna Stranne, två av grundarna till Sigmastocks.
Vår tjänst ger kunderna unik flexibilitet att påverka urvalet i sin portfölj. Det uppger Mai Thai och Nanna Stranne, två av grundarna till Sigmastocks.
Att få tillgång till diskretionära förvaltningstjänster har tidigare varit förbehållet institutioner eller förmögna individer. Så är det inte längre.

– Ny teknik gör att vi kan skräddarsy lagerhantering för alla våra kunder till låga avgifter, säger Mai Thai, en av grundarna till Sigmastocks.

Extern länk: Vill du spara smart och ekonomiskt i aktier? Läs mer om Sigmastocks

– Diskretionär förvaltning är en exklusiv tjänst designad för dem som har råd att betala dyrt, men vi såg att avgifterna var onödigt höga och att det fanns ett glapp på marknaden. Vi skulle kunna bygga något bättre, säger Nanna Stranne, vd på Sigmastocks.

Färre mellanhänder och större flexibilitet

Genom att eliminera mellanhänder och erbjuda en helt digital tjänst, där investeringar görs direkt i aktier istället för fonder, kan avgiften sänkas. Samtidigt får spararna full kontroll över sina investeringar.

– Kunden kan till exempel välja att inte investera i företag som har negativa effekter på ett eller flera hållbarhetsområden, eller välja bort specifika branscher eller företag, säger Mai Thai och fortsätter:

– I vanliga fonder och indexfonder hänvisas kunden till de hållbarhetskriterier fonden har satt. I vår förvaltning ger vi kunden möjlighet att välja efter sina värderingar.

– Hållbarhet är ingen enkel fråga och kundens perspektiv kan också förändras över tid. Till exempel är synen på produktion av försvarsmateriel idag mer delad än den var före kriget i Ukraina. Hos oss kan kunden välja etiska preferenser gällande vapen och försvar, alkohol och tobak, kasino och betting samt fossila bränslen.

Ledningen bygger på etablerad forskning

Sigmastocks analyserar runt 900 företag varje dag, jämför dem med varandra och utifrån en matematiskt baserad modell sätter de ihop en portfölj anpassad för varje kund. Portföljerna optimeras bland annat med hänsyn till utvalda nyckeltal, såsom till exempel respektive bolags kassaflöde, storlek, vinstmarginal och skuldsättning samt aktiekurs. Kunderna kan också göra personliga val och anpassa sitt sparande.

– Vi bygger vår förvaltning på etablerad forskning. Finansiell matematik är nu ett moget forskningsområde och via Sigmastocks ser vi till att institutioner, privatpersoner och företag kan dra nytta av det, säger Nanna Stranne.

Teamet har hög teknisk kompetens. Medgrundaren Carl Lindbergs CV är imponerande, där han vid 32 års ålder blev adjungerad professor i matematik. Han är även AI-specialist och tidigare kvantanalytiker på Andra AP-fonden. Tillsammans med matematiska chefer på Sigmastocks har Carl successivt förfinat ledningen till nuvarande modell. Nanna Stranne framhåller att företaget nu har tio års erfarenhet av att bygga förvaltningsmodeller.

– Vi har alltid arbetat långsiktigt och metodiskt när vi utformat vår förvaltning. Och vi har en bra historia av avkastning. Administrationen är också oberoende, i den meningen att Sigmastocks inte får provision för de aktier vi köper till kunder, fortsätter hon.

Växer bland institutioner

Tidigare var Sigmastocks endast tillgängligt för privatpersoner, men sedan man öppnade upp tjänsten för företag och institutioner har företaget fått stort intresse för detta segment. Nanna Stranne tror att en del av framgången beror på den attraktiva prissättningen med en genomsnittlig förvaltningsavgift på runt 0,5 procent. Men den största anledningen är nog förvaltningens utformning.

– Vi har varit verksamma länge och kan uppvisa stabilitet och god avkastning, parallellt med den höga flexibiliteten. Våra kunder uppskattar att vi är helt datadrivna. I vår förvaltning tas inga ogrundade eller förhastade beslut. Vi använder själva vår tjänst och är mycket nöjda med vår forskningsbaserade strategi, säger hon.

Extern länk: Vill du spara smart och ekonomiskt i aktier? Läs mer om Sigmastocks

Kom ihåg att pengar på börsen både kan öka och minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka allt investerat kapital.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sigmastocks och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar