L: Motarbeta felaktig information om skolor


Friskolorna har enligt Liberalerna fler obehöriga lärare, lägre lärartäthet, sämre situation med skolbibliotek och större problem med att fuska betyg.
I till exempel Stockholms stad är andelen behöriga lärare i kommunala grundskolor i genomsnitt 89,2 procent, i fristående skolor 74,3 procent.
Det finns också, säger Liberalerna, exempel på enskilda rektorer för fristående skolor som gång på gång marknadsför vinklade eller felaktiga uppgifter om sina skolor.

Välj samtidigt en ökande andel elever att gå på en fristående skola och det är framför allt friskolegrupper som växer. Enligt Liberalerna handlar det ofta om mycket stora företag, som har starka möjligheter till aggressiv marknadsföring av sina skolor.
– Vi arbetar med stora förändringar i skolpolitiken och nu är det dags att förbättra informationen till föräldrarna. Kommunerna borde göra standardiserade utskick med fakta om till exempel lärarbehörighet, påpekanden från skolinspektionen, om vinst tas, betygsinflation och tillgång till skolbibliotek, säger Johan Pehrson.

Johan Pehrson vill öka föräldrars kunskap om sina barns skola.

Foto: Christine OlssonTT

För att få ett papper där fakta om skolan skrivs svart på vitt, istället för att gå in på en digital plattform, gör det lättare för många att ta sitt föräldraansvar, tror han.
Data som betyg och lärartäthet är offentliga. Detsamma gäller Skolinspektionens beslut/anmärkningar.
– Men det finns vissa begränsningar när det gäller friskolor, säger Johan Pehrson.
Därför anser Liberalerna att transparensen behöver öka och arbetar för att införa en offentlig policy för friskolorna. Fördelarna med ett sådant system är enligt dem att alla enkelt kan begära information med en lagstiftning med stark praxis inom svensk förvaltning.

Skickar ni pengar till kommunerna för den ökade arbetsbelastningen med brevskrivning?
– Ja, det är viktigt att fler föräldrar engagerar sig. Men först måste vi övertyga kollegorna i Tidösamarbetet om att det här är värt att prioritera, säger Johan Pehrson.

Lämna ett svar