Ökat förvaltningsresultat för Eastnine


Advokatens tumregel: Så kan du tänka när du väljer mellan lön och utdelning

Nordea Private Bankings affärsjurist Pernilla Frisk
Nordea Private Bankings affärsjurist Pernilla Frisk
Som företagare kan du ta ut ersättning från ett företag via både lön och utdelning. Men vad är egentligen mest fördelaktigt? Båda alternativen har sina för- och nackdelar, konstaterar Nordea Private Bankings affärsjurist Pernilla Frisk, som förklarar vad man ska tänka på.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Nordea Private Bankings erbjudande

Frågan om hur man bäst tar ut ersättning från det egna företaget intresserar de flesta företagare. Ser man bara till lägsta möjliga skattesats så väger vågen till fördel för utdelningar. Men det finns många aspekter att ta hänsyn till i sitt beslut, och flera vägar att gå, påminner Pernilla Frisk.

– Man ska komma ihåg att valet kan få andra konsekvenser än rent skattemässiga – bland annat hur hög den framtida pensionen blir. Det viktigaste är att du som företagare är medveten om för- och nackdelar med ditt val.

Så hur kan du tänka när du fattar ditt beslut? Låt oss först börja från början och ta reda på hur lön och utdelning fungerar.

En utdelning kräver att det finns fritt eget kapital i den senast fastställda balansräkningen. Dessutom sker utdelningen genom att bolagsstämman fattar beslut om detta. Om det sker på en extra bolagsstämma krävs bland annat yttrande från bolagets revisor.

Lön däremot kan tas ut månadsvis eller som ett större engångsbelopp när som helst under året. Det kan vara bra att veta att det finns begränsningar för hur mycket en make eller ett barn kan ta ut i lön.

Flera skatteskillnader

Många faktorer påverkar hur hög beskattningen blir. Något förenklat kan det sammanfattas på följande sätt:

– Löner beskattas med 29-35 procent kommunal inkomstskatt upp till brytpunkten på drygt 600 000 kronor, och därutöver med ytterligare 20 procent statlig inkomstskatt. Det innebär att marginalskatten för högre löneinkomster kan uppgå till 55 procent.

Dessutom ska företaget betala arbetsgivaravgifter, vars storlek varierar beroende på den anställdes ålder. Både lön och arbetsgivaravgifter är avdragsgilla kostnader i företaget. Storleken på skatt och avgifter påverkas alltså av var du bor, hur gammal du är och storleken på din lön.

– Utdelning till aktieägarna baseras på bolagets resultat efter bolagsskatt. Hur en utdelning beskattas beror i första hand på om du deklarerar på en K10- eller K12-blankett.

De flesta företagare som arbetar aktivt i sina företag använder en K10. Det innebär att en viss del av utdelningen beskattas med 20 procent, medan ett belopp på upp till cirka sju miljoner kronor beskattas som inkomst av tjänst med en skattesats på 29-55 procent. Resterande del beskattas med 30 procent.

Om du däremot inte påverkar vinsten i bolaget eller om bolaget inte är ett aktiebolag ska du använda blankett K12. Då blir beskattningen 25 procent.

Ofta är en kombination av lön, utdelning och även tjänstepension den bästa lösningen för företagare.

Finns det några andra fördelar med att ta lön?

– En är att lönen baseras på både pension och sjukpenning. Har man låg inkomst kan det därför vara en stor fördel att åtminstone ta ut en del av företagets kapital som lön, säger Pernilla Frisk.

Hon lyfter fram en annan viktig aspekt: ​​Till skillnad från utdelning är lön en avdragsgill kostnad i företaget. Dessutom påverkar lönen det lönebaserade utrymme som kan avsättas för låg beskattning enligt de så kallade 3:12-reglerna.

– Det finns många faktorer att ta hänsyn till, men en tumregel är att det ofta är bra att ta ut lön upp till bristningsgränsen. Ett alternativ kan vara att ta ut tillräckligt med lön för att kunna tillgodoräkna sig det lönebaserade utrymmet, säger hon.

Vad mer bör man tänka på som egenföretagare?

– Det många inte tänker på är den familjerättsliga biten, vad som händer vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Beroende på hur det ser ut kan lön och utdelning då behandlas olika.

Om ni är gifta är det inte ovanligt att bolagets aktier och avkastning är separat egendom utan att all annan egendom är giftorätt. Konsekvensen av detta är att utdelningen är enskild egendom. Lönen blir däremot äktenskaplig och ska därför delas mellan makarna vid skilsmässa eller dödsfall.

– Det finns många frågor att tänka på som egen företagare, så det kan vara bra att ta hjälp av en jurist för vägledning, säger Pernilla Frisk.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Nordea Private Bankings erbjudande och juridiska tjänster

Observera att innehållet i denna artikel endast är för marknadsföringsmaterial och allmän information. Innehållet ska inte tolkas som skatterådgivning, ett erbjudande eller som en rekommendation i något avseende från Nordeas sida. Ingående av separata avtal och villkor krävs för att använda Nordea Private Bankings utbud av tjänster.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nordea Private Banking och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar