Britterna röstar – Labour går mot jordskredsseger


Att förnya infrastrukturen när samhället förändras

cbc299ef 4621 4ec9 9af6 659ada4cd300.jpeg?interpolation=lanczos none&crop=1.777778h:h;*,*&crop=w:0
Eledagruppen består av ett 40-tal specialiserade företag som spelar en nyckelroll för Sveriges kritiska infrastruktur. Flera projekt du deltar i kommer att leda till ökad hållbarhet i samhället.
– Vi bidrar till ett samhälle som är i förändring, säger Johan Halvardsson, koncernchef.

Eleda deltar just nu bland annat i arbetet med den 14 kilometer långa tunneln som byggs under Stockholm för att leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sickla verket under Hammarbybacken. Här görs VA-kopplingar runt tunneln och mynningarna.

I Göteborg är man med och bygger den nya spårvagnslinjen ute på Lindholmen.

– Hållbarhet är centralt i vår verksamhet och det är också ofta ett krav från våra uppdragsgivare. I Värmland är vi just nu involverade i ett projekt där alla entreprenadmaskiner går på el. Det är ett krav från vår kund, säger Johan Halvardsson.

Förutsättningar för fortsatt hög tillväxt

I Sverige finns en uppbyggd infrastrukturskuld, med stora renoveringsbehov inom en rad områden, såsom vägar, järnvägar och VA-system. Företagen inom Eleda kommer att spela en viktig roll för att säkerställa att denna infrastruktur underhålls och moderniseras.

– Vi tar främst på oss medelstora projekt, upp till i storleksordningen några hundra miljoner kronor. Våra företag har bred kompetens inom bland annat transportnät, värme, VA, fiber och markarbeten, men även eldistribution och produktion. Tillsammans kan vi skapa livskraftig infrastruktur för samhällets nästa steg, förklarar Johan Halvardsson.

Koncernen har gjort många förvärv de senaste åren, dels för att få in ny kompetens, dels för att nå ut till fler platser i landet, geografiskt sett. Nyligen förvärvades en ny majoritetsägare genom Bain Capital. Det skapar ekonomiska resurser för att expandera ännu mer, även internationellt.

– Vi har historiskt haft en mycket bra tillväxt, med en hög underliggande organisk tillväxt på runt 13-15 procent i stort sett varje år de senaste sex åren. Vi har en fortsatt förvärvsresa framför oss och vi kommer att köpa fler bra bolag som passar in i vår affärsstruktur, avslutar Johan Halvardsson.

Om Eleda

Eleda är entreprenörer som tillsammans bygger och underhåller den infrastruktur som får samhället att fungera. Koncernen tar sig an sin uppgift genom att kombinera sina företags specialistkunskap, entreprenöriella tankesätt och engagemang. Eleda har 3 100 anställda i nio plattformsföretag och en omsättning på över 16 miljarder kronor.

Läs mer på www.eleda.se

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Eleda och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar