Problematiska formuleringar i S- rapporten om segregation3bb13541 632e 4232 a619 bee29b56ce4e

Men partierna försöker angripa frågan från sina olika utgångspunkter. Här finns det anledning att vara försiktig, eftersom försöken till lösningar påverkar många grundläggande aspekter av samhället.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson tog upp detta i sitt tal i Almedalen: “Jag vägrar att bli integrerad.”

Han syftade på en Rapportera från en av de arbetsgrupper som tillsatts för att utveckla Socialdemokraternas politik. En grupp arbetar med frågan om parallella samhällen och leds av riksdagsledamoten Lawen Redar. Dess första rapport presenterades i vintras. Gruppen ska senare komma med detaljförslag inför S-kongressen 2025. Hittills har några förslag om förskolan och boendet presenterats.

Rapporten innehåller en lång rad faktauppgifter om hur Sverige har förändrats under de senaste decennierna. Till exempel att gruppen födda utanför Europa var mindre än 200 000 personer 1990, och 30 år senare var den siffran nästan 1,2 miljoner. Det råder ingen tvekan om vad arbetsgruppens ambition är – att betona hur allvarliga integrationsproblemen är och att “den förändrade demografin på grund av invandringen” är den största samhällsförändringen under 2000-talet.

Det var också så rapporten först togs emot, som ett tecken på socialdemokratisk självrannsakan, en uppräkning med decennier av blind förnekelse om att hög invandring skulle kunna orsaka allvarliga samhällsproblem.

Men precis så snart började närläsningen av rapporten och dess allra sista två meningar hamnade i centrum för debatten:

“Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå, vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer att behöva genomföra insatser vi inte tidigare gjort, i en skala vi inte sett tidigare.”

Det var detta Jimmie Åkesson syftade på när han sa att han vägrar att integreras, alltså att människor i välfungerande delar av Sverige på ett eller annat sätt ska tvingas in i utsatta områden.

Övertolkar han? Kanske. Är han inne på något? Definitivt.

“Socialdemokraterna hade en lång historia av social ingenjörskonst.”

Lawen Redar resonerar i rapporten att de områden som hade lägst andel utrikes födda under 1990-talet knappast har upplevt någon demografisk förändring sedan dess, medan de redan invandrartäta områdena har sett “en radikal ökning av utrikes födda med en låg utbildningsnivå och låga kvalifikationer”. Andan är att det är orättvist att vissa områden inte har utsatts för samma radikala omvandling.

Det står också att det är nödvändigt att “strukturellt bryta den rumsliga separationen av olika grupper”.

Lawen Redar har i en intervju sagt att det är dags att de utsatta områdena inte tar det stora samhällsansvaret utan att det är andra områden som måste göra det.

Vad det kan leda till av konkreta förslag är inte känt, de bostadspolitiska punkter som redan presenterats är inte särskilt långtgående utan handlar mest om ekonomiska incitament.

Det är i riktning mot faran att det kommer idéer om att “bussa” skolelever, eller att välmående områden fysiskt ska byggas ihop med problemområden.

Socialdemokraterna hade en lång historia präglad av social ingenjörskonst, det vill säga tanken att man kan omvandla samhälle och människor genom lagstiftning, skatter och bostadsplanering. Med dessa medel skulle de statliga myndigheterna få medborgarna att inse vad som är bäst för hela samhället – och anpassa sig.

Denna politik har sedan 30 år ersatts av en annan överordnad ideologi – valfrihet. Det är vad Socialdemokraterna säger sig vilja värna, men partiets förslag talar ett annat språk.

Om man vill motverka segregation måste man bryta upp dåliga miljöer, inte de goda. Ett samhälle måste skydda de invånare som har kämpat för att förbättra sin ekonomi och sin livsmiljö. Möjligheten att rösta med fötterna är en hörnsten i ett liberalt samhälle, oavsett om det gäller skolor, boende eller välfärdstjänster.

Om Socialdemokraterna på allvar går till val på ett nytt samhällskontrakt som bygger på att staten vet bättre blir väljarnas dom hård.

Lämna ett svar