Platsen för nytt Säbo måste väljas med eftertanke – hufvudstadsbladet


Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Oppositionen vill att ett nytt korttidsboende i Askersund ska byggas i anslutning till vårdcentralen för att kunna använda skattebetalarnas pengar så klokt som möjligt.

Öppna bilden i helskärmsläge

Askersunds kommun är en landsbygdskommun och vi som politiker har ett ansvar att se till hela kommunen i våra beslut. Så många kommuninvånare som möjligt ska gynnas när det kommer till stora och dyra beslut.

Vi i oppositionen, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, anser att kommunens enda korttidsboende ska ligga på centralorten. Ett korttidsboende är en tillfällig boendeform för den som på grund av sjukdom eller efter sjukhusvistelse behöver vård, omsorg och behandling. Anhöriga som ska besöka anhöriga som är på avlastning eller får palliativ vård på kommunens korttidsboende har lättare att ta sig till den centrala platsen än vad det är för alla som bor i till exempel Olshammar eller Hammar att åka till Åsbro. De som vistas på korttidsboende behöver ha nära till annan sjukvård som finns i anslutning till vårdcentralen. Det handlar inte bara om tillgång till läkare utan även till sjukgymnaster, tandläkare och daglig verksamhet. Det är ett socialt slöseri att inte använda närheten till vårdcentralen.

Annons

Annons

Den tomten ligger bredvid vårdcentralen.

Regeringspartierna i Askersunds kommun, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Landsbygdspartiet vill med stöd av Sverigedemokraterna att kommunens nya särskilda äldreboende Säbo ska byggas i Åsbro. Det är ett boende med service och omsorg för äldre som behöver särskilt stöd. Kommunens enda korttidsboende kommer också att finnas i nya Säbo. Korttidsboendet Syrenen på vårdcentralen försvinner. Hyresavtalet sägs upp. Den södra delen av kommunen verkar inte intressera regeringspartierna.

Om du har bråttom att bygga ett nytt särboställe finns en tomt i kommunen som är iordningställd med detaljplan och är byggklar för särbostad. Den tomten ligger bredvid vårdcentralen. Där går det att bygga ett hus med plats för upp till 100 boende.

Vi i oppositionen vill utveckla och satsa i Åsbro och på andra orter i kommunen. Till exempel har skolan i Åsbro nyligen renoverats och en ny förskola byggs. Det är investeringar som är utvecklande. Vi stänger absolut inte dörren till att ett särskilt boende i Åsbro byggs senare i tiden, utan då som ett särskilt boende och inte med korttidsboende.

Ett nytt särskilt boende behöver byggas. Det är de flesta partier överens om.

Vi har inte råd att göra misstag. Ett nytt särskilt boende och korttidsboende är ett stort och viktigt beslut. Alla parter verkar inte vara helt klara över vad det nya särskilda boendet innebär. Befolkningen i kommunen, såväl som i landet, blir allt äldre och behovet av vård ökar. Ett nytt särskilt boende behöver byggas. Det är de flesta partier överens om. Men inte om var den ska byggas och vad den ska innehålla. Platsen måste väljas noggrant.

Annons

Annons

Annars kan det få dyra konsekvenser för skattebetalarna.

Kommunens verksamhet kostar mer än vad det finns pengar till. Socialnämnden har ett stort budgetunderskott även i år. Det är nu cirka 20 miljoner.

Regeringspartier är också beredda att låna ännu mer. Askersunds kommun har landets tredje högsta låneskuld. Kommunkoncernens låneskuld är närmare 1,5 miljarder.

Kommunen har ekonomiska svårigheter som måste tas på allvar. Det saknas en helhetsbild av kommunens ekonomi.

Oppositionen i Askersund:

Anna Ahnér (S)

oppositionsrådet

Linda Larsson (C)

Annika Finnström (V)

Margareta Widell (MP)

Lämna ett svar