Anders från Hedemora driver forskning som räddar liv – hufvudstadsbladetb05e15dc 9762 4a7a 8d6c a2f041c6f3be

Mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige beräknas ha lungsjukdomen KOL. Forskaren Anders Blomberg från Hedemora bedriver ett forskningsprojekt som man hoppas ska minska dödligheten i sjukdomen.

Varje år dör tusentals människor i Sverige från lungsjukdomen KOL. Den vanligaste orsaken till att få sjukdomen är tobaksrökning, men många får det trots att de aldrig har rökt.

Forskare har länge letat efter en möjlighet att med ett enkelt blodprov avgöra om en person löper ökad risk att utveckla KOL eller riskerar att drabbas av allvarligare sjukdom. En som just nu driver en framgångsrik studie är Anders Blomberg, professor vid Umeå universitet, uppvuxen i Hedemora i Dalarna och numera bosatt i Umeå.

Syftet med den aktuella studien är att använda forskargruppen OLIN:s (Obstructive Lung Disease in Norrbotten) KOL-studiedata som underlag för att identifiera biomarkörer i blod som diagnostiskt och prognostiskt kan kopplas till KOL och relatera dessa till förlust av lungfunktion över tid, samsjuklighet och död.

– I studien ska vi följa biomarkörer för inflammation och hjärt- och kärlsjukdomar och se hur de kopplar till förlust av lungfunktion. Vi undersöker också vilka biomarkörer som kan kopplas till utvecklingen av KOL hos tidigare friska personer, säger Anders Blomberg.

Slutligen inleds en ny studie av patienter med KOL i primärvården för att bekräfta fynden ovan och för att bedöma om biomarkörer som tagits tidigare kan förutsäga utvecklingen av KOL.

Möjliggjort genom donationer

Anders Blombergs forskning har möjliggjorts tack vare ett forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden som sedan 1904 har arbetat mot våra dödligaste sjukdomar.
– Den här forskningen är möjlig tack vare gåvor från svenska folket till Hjärt-Lungfonden, säger han.

Kristina Sparreljung är generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden. Hon berättar att många tror att den här typen av forskning finansieras av statliga medel, men att en stor del kommer till tack vare pengar som skänks till organisationer som Hjärt-Lungfonden. Men de behöver mer pengar. Trots att de är den största privata finansiären inom hjärt-kärl- och lungsjukdomar kan de bara bevilja en del av alla ansökningar från forskare.

– Genom forskning kan vi rädda liv och ge människor fler friska levnadsår. Vi vill därför tacka alla givare som bidrar till livsavgörande genombrott inom forskningen, säger hon och fortsätter:

– Alla kan vara med och bidra till forskningen. Varje krona räknas och kan rädda liv.

Fakta

TRÄKOL

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av vår tids stora folksjukdomar och beror oftast på att de minsta luftvägarna i lungorna blir inflammerade. Den kroniska inflammationen försämrar lungfunktionen och leder till gradvis ökande andnöd.

Symtom: Att ha svår KOL kan liknas vid att andas genom ett sugrör. Vanliga symtom är frekventa och långvariga luftvägsinfektioner, hosta och upphostning av slem, andnöd vid fysisk ansträngning, kraftig trötthet och ofrivillig viktminskning.

Källa: Heart-Lung Foundation

2014 startade Henrik Lundqvist eget stiftelse – Henrik Lundqvists stiftelse och genom den har han nu inlett ett samarbete med Hjärt-Lungfonden. Han har nu startat en egen insamling – “Årets hjärta” – ett slags upprop mot våra största folksjukdomar.

– De senaste hundra åren har vi i Sverige levt längre och hälsosammare liv, men nu har trenden vänt och kurvan pekar åt fel håll. “Årets hjärta” är en uppmaning till mer forskning som kan rädda liv. Kulmen nås på en gala den 29 september där vi hyllar folkets engagemang och samlar in pengar till forskning.

Lämna ett svar