Örebro län behöver en reformagenda för tillväxt – hufvudstadsbladet


Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

.Tillväxten i svensk ekonomi har varit svag sedan finanskrisen och arbetsgivarorganisationen Almega oroar sig för framtiden.  Genrebilden är från Nasdaq, Tullvaktsvägen vid Frihamnen i Stockholm.

Öppna bilden i helskärmsläge

Foto: Cornelia Jönsson

Svensk ekonomi står inför stora utmaningar. Tillväxten har varit svag sedan finanskrisen och framtiden är oroande. Enligt OECD har Sverige fallit från fjärde till tolfte plats i välståndsligan, vår lägsta ranking någonsin. Exteriören är stor. Arbetslösheten överstiger åtta procent i landet och 8,3 procent i Örebro län. Samtidigt saknas nödvändig kompetens, vilket hämmar tillväxten i stora delar av näringslivet.

Politiker på alla nivåer måste agera. De senaste åren har deras arbete präglats av krishantering: Rekordhög inflation, systemisk gängkriminalitet och utmaningar inom välfärden har fått mycket av den politiska uppmärksamheten – med rätta. Men nu när inflationen har gett vika är det dags för tillväxtreformer som stärker svensk konkurrenskraft.

Annons

Det pratas ofta om industri. Men faktum är att tjänsteföretag är Sveriges jobb- och tillväxtmotor, efter att ha skapat nästan en miljon nya jobb under de senaste 25 åren. Tjänstesektorn är dock arbets- och kunskapsintensiv och därmed helt beroende av att hitta rätt kompetens för att fortsätta växa. För att öka tillgången på arbetskraft och utbilda rätt kompetens, även för de kunskapsintensiva tjänsteföretagen, krävs ytterligare reformer.

Annons

För en starkare svensk ekonomi krävs en kraftfull reformagenda för tillväxt.

Gör det mer lönsamt att arbeta. För att stärka drivkrafterna för arbete bör bidragssystemet reformeras. Jobbskatteavdraget ska höjas för låg- och medelinkomsttagare, avvecklingen avvecklas och brytpunkten för statlig skatt beräknas. Dessutom bör regeringen sänka arbetsgivaravgifterna genom att sänka den allmänna löneavgiften.

Innan ett kompetensavdrag. Införandet av AI i arbetslivet beräknas påverka två av tre jobb på lång sikt. För att hjälpa alla som arbetar att skaffa sig den kompetens de behöver för att klara den förändringen bör ett kompetensavdrag på 50 procent för extern personalutbildning införas. Detta avdrag måste kopplas till skattekontot för enkelhet och transparens, även för nya företag utan vinst.

Renodla Arbetsförmedlingen. Av de arbetssökande som är registrerade hos myndigheten är det väldigt få som får aktiva insatser. Ännu färre erbjuds en arbetsmarknadsutbildning trots att de förbättrar chanserna på arbetsmarknaden. Det är dags att effektivisera myndighetens uppdrag.

Annons

Höj inte lönegolvet. Regeringen planerar att höja lönegolvet för migrerande arbetstagare till 34 200 kronor i månaden. Detta skulle vara förödande för många tjänsteföretag som redan kämpar för att hitta rätt kompetens. Regeringen måste lyssna på dessa företag och vänta med ytterligare höjningar.

För en starkare svensk ekonomi krävs en kraftfull reformagenda för tillväxt. Sverige är fortfarande ett ledande land, men vi tappar mark. Det är hög tid att sätta tillväxt på den politiska dagordningen. Sverige kan inte vänta.

Fredrik Östbom

näringspolitisk chef, Almega

Patrick Joyce

chefsekonom, Almega

Adam Dobbertin

regionchef Mitt, Almega

Lämna ett svar