Delårsrapport januari – juni 2024


  • Hyresintäkterna uppgick till 1 508 Mkr (1 411) – varav jämförbart lager ökade med 5,0% (12,2).
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 089 Mkr (987) – varav jämförbara aktier ökade med 6,9% (15,0).
  • Projekt- och kontraktsomsättning uppgick till 252 Mkr (176) och bruttoresultatet till 2 Mkr (1).
  • Ledningsresultatet uppgick till 744 mkr (658), motsvarande 5,90 kr/aktie (5,22).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -46 Mkr (-989), varav projektresultatet uppgick till 0 Mkr (20).
  • Periodens resultat uppgick till 662 mkr (-440), motsvarande 5,25 kr/aktie (-3,49).
  • Nettohyran för perioden uppgick till 69 Mkr (31), varav bolaget annullerat -23 Mkr (-5) för omlokalisering inför kommande projekt.
  • Periodens investeringar uppgick till 1 060 Mkr (1 006) medan fastighetsförsäljningar uppgick till 2 148 Mkr (1 825).

Hals, 2024-07-09
Atrium Ljungberg AB (publ)

Denna information är information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2024 kl 07.30 CET.

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, VD Atrium Ljungberg, 070-341 53 37, annica.anas@al.se

Följande bilagor är tillgängliga för nedladdning:
Delårsrapport januari – juni 2024
pressmeddelande

Se hela pressmeddelandet och andra nyheter från detta företag på Cision Nyheter.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Lämna ett svar