Storbanken sänker flera boräntor


Pioneer revolutionerar finansiella flöden med ny AI-plattform

Sommarens börsnotering innebär att Neovici är det enda rent finansiella automationsföretaget på Nasdaq First North.

– Vi står inför ett paradigmskifte i näringslivet, när allt fler beslutsfattare inser AI:s potential att driva tillväxt och lönsamhet. Och det är just det som vår plattform hjälper kunderna med, säger grundaren och vd Jan Berggren.

Läs mer om Neovici

Sedan starten 2009 har fintechföretaget Neovici specialiserat sig på att utveckla avancerade algoritmer och AI-baserade lösningar för automatisering av affärsprocesser. Idén föddes ur frustration över långsamma och ineffektiva affärssystem baserade på föråldrad teknik från 1970-talet. Resultatet blev automationsplattformen Cosmoz som hittar avvikelser, sorterar data och korrigerar fel. Detta är i sin tur grunden för korrekta beslut och därmed bättre affärer och stora besparingar.

– Vår AI-plattform Cosmoz gör det möjligt att automatisera och konsolidera alla finansiella affärsprocesser. Allt från att förenkla orderhantering och fakturering till leveranser, betalningar, redovisning, kvitton, rapportering och mycket mer, säger Jan Berggren och tillägger att Neovici hjälper företag att fatta värdefulla beslut, snabbare och bättre än någon människa.

– Med våra algoritmer kan vi erbjuda en tio gånger bättre växelkurs. Om en process som hanteras av hundra personer kostar hundra kronor kan vi med vår lösning minska den kostnaden till tio kronor.

Jan Berggren, VD och grundare av Neovici.
Jan Berggren, VD och grundare av Neovici.

Kostnadsbesparingar och effektivitet står högt på många företags önskelistor. Stora företag i flera länder använder redan Neovicis lösning och nu jobbar de med att koppla ihop fler kunder, deras kunder och leverantörer. Sedan starten har Cosmoz fattat nära en miljard beslut för kunder helt utan mänsklig inblandning.

Fintechbolaget är på en tillväxtresa och under 2023 fördubblades omsättningen. Efterfrågan på tekniken är stor och målet med börsintroduktionen är att göra Neovicis ännu mer synlig och väletablerad i möten med stora företag. Målet är också att bli ett välkänt namn inom finansiell automation och fortsätta leverera stort värde till kunderna.

– Marknaden är mogen och timingen är rätt. Vi behöver inte längre förklara vad AI och automation är, säger han och fortsätter:

– Börsnoteringen är en kvalitetsstämpel och gör det lättare för kunderna att välja oss, speciellt när vi flyttar utanför Sverige. Man vill inte lägga compliance och affärskritiska processer i ett okänt företag i Stockholm. Noteringen ger oss också möjlighet att samla in mer pengar.

Vad är nästa steg för Neovici och Cosmoz?

– Vi är pionjärer och man ska komma ihåg att det här är i sin linda. Globalt är endast 10 procent av alla fakturor digitala. Vi har fortsatt att fokusera på global tillväxt och innovation. Ambitionen är att öka omsättningen med minst 50 procent 2024.

Läs mer om Neovici

Kom ihåg att investeringar både kan öka och minska i värde och att investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Neovici och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar