Boendestödets brister drabbar individen och dess anhöriga – hufvudstadsbladet


Kommunens boendestöd är inte till hjälp! Många fina ord och repliker riktar sig till individer som behöver stöd, men verksamheten verkar ha en helt annan tolkning av vad stöd innebär och hur man kan ge stöd till individer med olika behov. Det är anmärkningsvärt att det inte krävs ordentlig utbildning för att bli boendestödjare och att insatsen ofta är så intetsägande att det för många individer kostar mer än det är värt att få det. En boendestödjare i Örebro kommun är idag besatt av frasen “vi är inte hemtjänst” och är livrädd för att göra för mycket. Därför gör de istället lite. Stöd betyder inte att bara stå bredvid någon och säga “nu kan du diska” eller fråga “vilken struktur skulle du vilja ha” (särskilt om struktur är en av svårigheterna). Stöd är inte att prata om “ett mål i taget” till någon med omfattande behov.

Boendestöd är en urvattnad insats som inte längre ger den trygghet som en individ kan behöva. Om du har autism, psykos, IF eller annan livslång diagnos betyder självständighet något annat för andra. Boendestödsinsatsen är utformad som ett trevligt dokument snarare än som en adekvat insats för individen. Deras “inte hemtjänst”-filosofi gör att många individer lämnas utan adekvat stöd och anhöriga måste kompensera.

Det finns några guldkorn bland de boendesupportrarna, men det är ett lotteri. Personalen som utför dessa uppgifter måste få mer utbildning, kunskap och större förståelse för vad funktionsnedsättning innebär. Stödet måste vara till hjälp

Relativ

Lämna ett svar