Miljardutdelningar för ryska oligarker


Gödselsamarbete – en nyckelfaktor i omställningen

Lantmännen och Yara samarbetar för en mer hållbar odling.
Lantmännen och Yara samarbetar för en mer hållbar odling.
Livsmedelsproduktionen står för en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp. Genom gödsel framställt med fossilfria energikällor kan du ta stora steg på vägen mot klimatneutral livsmedelsproduktion. Ett samarbete mellan Yara och Lantmännen möjliggör nu en mer hållbar odling.

Mineralgödsel, även kallat konstgödsel eller handelsgödsel, är en av världens viktigaste innovationer och beräknas bidra till ungefär hälften av all mat som produceras i världen. Det finns många olika typer av mineralgödsel med olika innehåll beroende på odlingsförhållanden och vilka grödor det ska användas till.

Produktion med lägre klimatavtryck

Yara har en stor forskningsavdelning som testar och utvecklar konstgödselprodukter. Att bli klimatneutral är en utmaning när själva produkten är tillverkad av fossil naturgas, men Yara har kommit långt. – Jämfört med producenter utanför Europa har våra produkter redan idag 50-60 procent lägre klimatavtryck*, säger Tina Vinnerborg, VP Kommersiell Sverige.

Men det räcker förstås inte. För att uppnå detta mål arbetar de med att förbättra dagens teknik och utveckla morgondagens. Ett spår är att minimera utsläppen av växthusgaser under tillverkningen. Yara har nu utvecklat en produktionsprocess där istället för naturgas används vatten som råvara och där produktionen sker med hjälp av förnybar el. Detta ger ett gödselmedel som minskar koldioxidutsläppen med 80 till 90 procent*. Produkten släpps ut på marknaden tillsammans med Lantmännen och under året uppnås fullskalig produktion i fabriken.

Kommersiellt samarbete möjliggör övergången

Yaras gödsel med betydligt lägre klimatavtryck ingår som ett kriterium i Klimat & Natur – Lantmännens odlingsprogram för jordbrukets framtid inför skörd 2024. Programmet gör det möjligt för lantbrukare att använda mer hållbara odlingsmetoder på gården. – Med gödseln på plats, tillsammans med fossilfria bränslen och transporter, kommer Lantmännen att kunna etablera en fossilfri näringskedja – från jord till bord, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen. Samarbetet är avgörande för att kunna omorganisera storskalig livsmedelsproduktion.

Minskat klimatavtryck från mineralgödsel

• Yara är en ledande leverantör av kvävebaserade mineralgödselmedel och industriprodukter. Företaget är världsledande inom ammoniak, nitrater och specialgödsel.

• År 2024 kommer Yara att kunna förse den svenska marknaden med nitratbaserade fossilfria gödselmedel som ytterligare minskar koldioxidavtrycket med 80-90 procent tack vare användningen av förnybar energi.

• Det oberoende certifieringsorganet, DNV, verifierar klimatpåverkan från Yaras produkter enligt PCF-metoden (Product Carbon Footprint), en av de mest etablerade metoderna för att bestämma en produkts klimatavtryck.

Lantmännens program Klimat & Natur

• Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskiner, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 18 000 svenska lantbrukare med verksamhet i hela värdekedjan från jord till bord.

• Klimat & Natur är Lantmännens odlingsprogram för framtidens lantbruk med konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan från odlingen och gynna biologisk mångfald.

• Lantmännen har med Klimat & Natur minskat klimatavtrycket från veteodling med upp till 45 % jämfört med svensk konventionell odling 2015 då programmet startade. Programmet är dynamiskt och kriterier för mer hållbara odlingsmetoder tillkommer kontinuerligt.

Läs mer om Hållbart jordbruk | Yara Sverige

Läs mer om Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur

* Koldioxidavtrycket från konstgödselproduktion. Uppgifterna är validerade av DNV GL.

Artikeln är framtagen av Brand Studio i samarbete med Yara & Lantmännen och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar