SMHI varnar för skyfall, hagel och kraftig åska | Sverige


640@60
Foto: DPA/IBL

640@60
Foto: Henrik Isaksson / IBL

Vädervarningen träder i kraft redan klockan 12 på onsdagen och gäller till klockan 23. Enligt SMHI kommer stora delar av Götaland och sydvästra Värmland att drabbas av det regniga vädret, där det också kan förekomma hård vind och kraftig åska.

I sydöstra Götaland, framför fronten, kan det också komma hagel.

Enligt SMHI kan det lokalt falla mellan 40 och 60 millimeter regn, varav stora mängder på kort tid.

Varnar för konsekvenser

Stormen drar in från väster och drar sedan österut under eftermiddagen och kvällen. Och på vissa ställen kan vädret ställa till problem.

SMHI beskriver möjliga konsekvenser i en punktlista:

Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.

Källare, dagvattensystem, vägar och viadukter kan översvämmas.

Elförsörjning och tågtrafik kan störas av blixtnedslag.

Bränder kan uppstå.

Lämna ett svar