Skydda barn mot en friare syn på cannabis! – hufvudstadsbladet51a7f8a0 e11c 46a8 a2cc 641783019994

En mer liberal syn på cannabis och andra droger påverkar inte minst barn och unga. Trots det saknas ofta ett barnrättsperspektiv i drogdebatten – där den vuxnas användning istället står i fokus.

FN:s konvention om barnets rättigheter är den enda människorättskonvention som nämner droger. Där står det att barn ska skyddas från illegal användning och handel med droger – men också att barnets bästa alltid ska beaktas och att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Det är just därför vi har tagit fram rapporten Cannabis ur ett barns perspektiv, som visar hur barn påverkas av sitt eget bruk, men också av sina föräldrars förhållningssätt.

För det finns allt anledning att skydda barn och unga från användning av cannabis och andra droger, eftersom skadeverkningarna är störst under den tid då barns och ungas hjärnor utvecklas. Barn påverkas också av föräldrars konsumtion – från graviditeten och genom uppväxtåren, och konsekvenserna blir särskilt tydliga i länder med en liberal narkotikapolitik. I Kanada, som legaliserade cannabis 2018, använder drygt en fjärdedel av föräldrarna cannabis för så kallat “rekreationsbruk”. Med det följer en större tillgång på cannabisprodukter i hemmet och fler fall av akuta förgiftningar bland små barn.

Vi kan dra lärdomar av de länder där utvecklingen går åt fel håll – men framför allt måste vi lyfta fram och sprida goda exempel på förebyggande insatser. Vi har tillräckligt med barn som växer upp med föräldrar som är i riskzonen eller är beroende av alkohol eller droger. Fokus måste ligga på att minska konsumtionen i samhället, inte öka den – och då behöver vi vuxna ta ansvar som både individer och samhälle för att säkra barns rätt till en drogfri uppväxt.

Andreas Frank, IOGT-NTO GävleDala, Peter Moilanen, Narkotikapolitik Center

Lämna ett svar