Från katedralskolor till massuniversitet | Ola Sigurdson


I Mars 2019 höll jag en gästföreläsning om Lunda-teologen Anders Nygren vid Tsinghua University i Peking. Nygren uppnådde internationell ryktbarhet förra seklet med sin distinktion mellan två olika typer av kärlek, eros och agape, och översattes bland annat till kinesiska. För ett åttiotal studenter presenterade jag strukturen på hans teologi och presenterade några av de kritiska åsikter som riktades mot den. Under den efterföljande frågestunden ställde en av dem en insiktsfull fråga om likheter mellan Nygren och Henrik Ibsen.

Lämna ett svar