Om man har digital brevlåda bör adressen kunna få sekretess4020f4cc ab85 46d6 8e78 f2faf9180854

Inte ett särskilt radikalt förslag, kan det tyckas. Många har redan all sin post digitalt, inte bara från staten utan också från de företag där de är kunder.

Men denna utveckling öppnar en möjlighet om politikerna vill – och inser allvaret.

Sverige har en mycket långtgående offentlighetsprincip. Inkomster, bilinnehav, fastighetsägande, husdjur, bouppteckningar är exempel på uppgifter som finns hos myndigheterna. Den som vill kartlägga människor i oärliga syften kan få mycket information.

Dessutom finns det företag som gör allt detta ännu mer lättillgängligt i sina databaser, med stöd av Yttrandefrihetslagen, som övertrumfar EU:s strikta GDPR-regler. Ett tryck på en knapp och allt syns på skärmen.

Politikerna vill stoppa dessa företag och en utredning pågår i frågan. Men det kommer inte att förändra det grundläggande problemet, att så många typer av personuppgifter är offentliga i Sverige.

Och det är här de digitala brevlådorna kommer in i bilden. Om de fysiska adresserna inte längre behövs för postdistribution bör adresserna i sig åtminstone hållas hemliga. För att ta ett exempel: Det är nog bra för oss att veta vem som äger ett visst fordon – till exempel om du ska göra en privatbilsaffär. Men måste man veta var ägaren bor? Måste man ens veta exakt var folk bor?

Låt alla som har en elektronisk brevlåda registrerad hos myndigheterna kunna välja att få sin adress sekretessbelagd i folkbokföringen. Det skulle i ett slag kunna öka tryggheten för den som är orolig för att utsättas för brott. Idag ställs det väldigt höga krav för att kunna få en skyddad adress.

Bara för att myndigheterna måste veta var du bor så måste inte alla göra det. Nästa reform för ett tryggare Sverige med högre skydd för den personliga integriteten borde vara att införa ett undantag från högtalsregistret.

Lämna ett svar