Sverige behöver miljarder till forskningsfinansieringb8c255c4 664e 48f8 9c8a e4f3c38dbdda

Det är inte vanligt att lastbilsjättarna Scania och AB Volvos vd:ar, Christian Levin och Martin Lundstedt, ställer upp tillsammans – men i årets Almedalen lämnade de tillsammans en gemensam färdplan för tungindustrin till statsminister Ulf Kristersson. De vill se fler politiska initiativ, särskilt inom områdena forskning och innovation. VD:arna påpekade under Mobility Swedens seminarium, där även Fossilfritt Sverige deltog, att ju snabbare vi skalar upp hållbar omställning, desto mer framgångsrikt kommer vårt maratonlopp mot Kina och andra att bli. VD:arna kräver satsningar på grundforskning och tillämpad forskning. De har naturligtvis helt rätt. Liberalerna vill se miljarder i forskningsanslag.

Grundforskning inom otaliga forskningsområden är avgörande för att förstå samhällen och individer och för att stärka vår framtid. Utan tillämpad forskning förblir problem utan lösningar. Den hållbara omställningen i stycket ovan är ett exempel som i sig är avgörande för både människor och planeten. Här och nu står vi inför teknikskiften där svenska företag och forskare har en avgörande roll att spela. Nu är ingen tid för beslutsfattare att vara lata katter.

Vårt land behöver tänka strategiskt kring hur vi investerar, men reinvesteringarna i det som gjort exportindustrin stark är idag otillräckliga. Både USA och Kina investerar mycket i forskning och utveckling, medan staterna subventionerar sina företag. Liberalerna anser inte att statliga företagssubventioner är en framkomlig väg. Vi anser istället att staten måste göra mer för utbildning och forskning och samtidigt göra det lättare för företag att investera i forskning och utveckling.

EU, som en gemensam aktör, har blivit omkörd av Kina, som idag investerar 2,4 procent av sin BNP i forskning och utveckling. Sverige är betydligt bättre med 3,4 procent, men som ett innovationsdrivet och exportberoende land krävs mer. Liberalerna vill sätta ett nationellt mål för forskningsfinansieringen. 4 procent av BNP ska gå till forskning och utveckling år 2030. Det kan tyckas vara en enorm summa – men vi anser att det är absolut nödvändigt för Sveriges framtid som ett konkurrenskraftigt land. Målet skulle vara omöjligt för staten att nå på egen hand, men Sveriges näringsliv består av starka aktörer som idag står för 70 procent av forskningsanslagen. Tillsammans kan vi göra det.

Vi vill också se bättre förutsättningar för Sveriges företag. Sida vid sida har staten och näringslivet styrt Sverige framåt genom århundradena. Utan företag finns det aldrig en enda krona till skola, sjukvård eller forskning – omvänt innebär ökad tillväxt mer pengar till både forskning och välfärd. Liberalerna vill göra det lättare att driva företag och vi vill öka incitamenten i skattesystemet för återinvesteringar i forskning och utveckling. Så bygger vi en stark ekonomi som kan finansiera mer forskning, innovation och ett bra samhälle.

Dessutom har Liberalerna i regeringen tagit fram förslag för att göra det lättare att dela jobb mellan universitet och andra samhällssektorer, så kallade kombinerade jobb. Vi vill till exempel ta bort föreskriften om att endast specifika yrkeskategorier får anställas i kombinerad anställning. Fler forskarkategorier måste kunna kombinera anställning som universitetslärare med anställning inom vård, näringsliv och andra sektorer.

Liberalerna har höga ambitioner för svensk forskning och utbildning – från humaniora till samhällsvetenskap, farmaci, medicin och tekniska innovationer. Att investera i kunskap är helt enkelt det bästa vi kan göra för hela befolkningen och även för vår ekonomi.

Jakob Olofsgård (L), partisekreterare & riksdagsledamot

Lina Nordquist (L), gruppledare & riksdagsledamot

Lämna ett svar