Så skulle Sandviken ha hanterat flyktingkrisen – hufvudstadsbladet777d0a68 21a0 4a80 8be8 7de1f9ace29e

2010 sålde Sandviken hus 53 lägenheter i Åshammar till en privat aktör. Anledningen var att man ville “koncentrera sig på större aktier snarare än mindre udda aktier”.

Dessa tankebanor går som en röd tråd genom alla beslut som fattas av Socialdemokraterna. Byar och mindre orter utanför Sandviken ses som något obehagligt snarare än den tillgång de faktiskt är.

Tänk dig att du hade en konkret plan när du tog emot närmare 700 flyktingar 2015–2017. Tio av dessa 53 lägenheter i Åshammar hade kunnat användas för nyanlända att bo i och därmed gett dem förutsättningar att komma in i det svenska samhället.

De kunde ha studerat på Alsjöskolan. De hade kunnat spela fotboll i Åshammars IK och därigenom fått en naturlig gemenskap med svensk ungdom. De hade lärt sig hur det svenska samhället och kulturen fungerar. De hade integrerats i Sverige. Samtidigt hade Socialdemokraterna kunnat leva upp till sitt löfte “Alla skolor där elever går i dag ska finnas kvar”.

Istället inkvarterades de flesta av flyktingarna i centrala Sandviken. De skapade ett samhälle i samhället med utanförskap och kriminalitet. De startade ett eget fotbollslag “SIF International” där de kunde spela fotboll tillsammans och möta svenskar som motståndare – istället för som medspelare.

Samtidigt hotas ytterligare en byskola av nedläggning till följd av utredningen om Alsjöskolans framtid.

Politikerna i Sandvikens kommun måste se möjligheterna snarare än problem med landsbygden.

Aktionsgrupp Åshammar

Lämna ett svar