Ung företagsamhet banar väg för en ljus framtid – hufvudstadsbladet


Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Trots samhällsutmaningar och orosmoln ser jag som regionchef för Ungt Företagande Örebro län mycket ljus på framtiden.

Varje vecka träffar jag och mina kollegor elever som identifierar och löser problem, därför är jag övertygad om att det är kraften och engagemanget hos regionens barn och unga som kommer att göra den stora skillnaden för Örebro läns framtid.

I mer än 30 år har Ung Företagsamhet Örebro län sett den unika potentialen hos alla unga och etablerat en trygg plattform där unga kan gå från idé till handling redan i skolan. På så sätt har vi bidragit till den innovationskraft och tillväxt som finns inom regionen och vi är redo att göra ännu mer.

Ung Företagsamhet som riksorganisation har genom åren utbildat unga i entreprenörskap, där totalt 600 000 gymnasieelever drivit UF-företag sedan starten (ett UF-företag är ett företag som startas, drivs och avvecklas under en skola år på gymnasiet). Av dessa drev totalt 1 417 UF-företag i Örebro län under det senaste läsåret. Vi finns även i drygt hälften av Sveriges grundskolor genom läromedel och utbildningskoncept och vi driver UF alumninätverket som ger unga företagare personlig utveckling och ett unikt nätverk.

Annons

Annons

… en värdefull mötesplats mellan unga och vuxna …

Genom oss kan unga öva på entreprenöriella färdigheter som samarbete, problemlösning och kreativitet. Samtidigt stärker eleverna sitt självförtroende och skolengagemang under hela sin skolgång. Som organisation skapar vi en värdefull mötesplats mellan unga och vuxna inom det lokala näringslivet och andra organisationer eller myndigheter. Ett viktigt bidrag, inte minst med larmrapporter från det norska organet for ungdoms- og sivilsamfunnssaker, MUCF, som visar att 140 000 unga i åldern 16-29 år varken studerar eller arbetar, att ungas valdeltagande minskar och att en stor andel , runt 50 procent, varken tror att de behövs eller känner sig delaktiga i samhället. Frånvaro innebär både stort personligt lidande och stora samhällskostnader, konstaterar myndigheten.

Ny forskning visar att UF-företagande skapar mer jämställda spelplan både vad gäller socioekonomiska skillnader i skolan och mellan könen inom företagande och företagande. UF-entreprenörskap har till exempel en särskilt positiv inverkan på studenter som kommer från icke-akademiska hem och studenter med lågt självförtroende vad gäller akademiska prestationer.

Forskning visar också att de som drev UF-företag i framtiden;

• få jobb oftare,

• ha färre arbetslöshetsdagar

• och oftare starta eget företag som också sysselsätter fler.

Problemet? Alla får inte samma möjlighet.

Annons

Ungefär hälften av alla gymnasieelever som börjar sin skoltid i höst kommer inte ha chansen att driva UF-företag. Och många grundskoleelever går miste om möjligheten att arbeta med entreprenörskap i tidig ålder.

Annons

Här önskar vi förstås att fler skolor öppnar möjligheten för fler elever. Vi är redo att arbeta med fler skolor, program, lärare och elever.

För att ge alla unga samma förutsättningar behövs flera åtgärder och där kan såväl regeringen som Skolverket, kommuner och många andra bidra genom att:

• Lyfta fram entreprenörskap i grundskolan, framför allt inom ämnena samhällskunskap och teknik, så att eleverna tidigt kan träna upp sin entreprenöriella förmåga.

• Entreprenörskap som ämne blir obligatoriskt på alla gymnasieprogram och ger meritpoäng

• Regelverket för UF-företagare förenklas.

• Fortsatta finansiella investeringar i vår verksamhet. Som en ideell, politiskt obunden utbildningsorganisation stöds vi idag av både offentliga medel och det privata näringslivet.

Ett samhälle där alla unga kan utveckla sitt företagande skulle frigöra en hel del outnyttjad potential. Vi ser att unga idag hellre tar saken i egna händer än att vänta på reformer – en makt och ett engagemang som vi måste ta hand om, både för individens skull och för lokalsamhällets skull.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och ingår i den globala organisationen Junior Achievement.

Ida Thorell

Ida Thorell regionchef Ungt Företag Örebro länIda Thorell regionchef Ungt Företag Örebro län

Öppna bilden i helskärmsläge

Lämna ett svar