Finland på väg att klubba igenom kritiserad asyllag


Finlands högerkonservativa regering – med det borgerliga Samlingspartiet i spetsen, med stöd av bland annat Sannfinländarna – skärpte nyligen landets migrationspolitik genom att sänka socialbidraget för asylsökande och förhindra att de som fått avslag på sin ansökan ändras. växlar och börja studera eller jobba istället.

Åtstramningarna klubbades igenom efter ett EU-val där Sannfinländarna tappade ett jordskred, och det tolkar många som att partiet nu vill visa sig på styv lina med sin invandringspolitik.
Enligt ett nytt lagförslag från regeringen kan flyktingar som anländer till östgränsen via Ryssland avvisas omedelbart utan att deras asylansökan behandlas. En liknande praxis förekommer i Lettland och Estland. Båda länderna har kritiserats av människorättsorganisationer som Amnesty och FN:s flyktingorgan UNHCR, eftersom systemet kränker rätten till asyl.

Finlands inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarnas parti.

I vintras stängde Finland dess gränsövergångar i öst sedan migranter från länder utanför EU tagit sig in i landet via Ryssland. Finska myndigheter tolkar det plötsliga uppkomsten av migranter som en form av hybridkrigföring anordnad av ryska myndigheter. Tidigare lät Ryssland inte personer utan Schengenvisum passera gränsen till Finland.
Den nya lagen har kallats omöjlig av de juridiska experter som hördes under våren, eftersom den anses bryta mot både den finska grundlagen och EU-rätten och de internationella överenskommelser som Finland har skrivit på.
Därför föreslås en tillfällig undantagslag som kommer att gälla för en månad i taget. Finlands president Alexander Stubb säger i en intervju med Yle att lagen behövs eftersom Ryssland kan mobilisera tusentals migranter till gränsen på några dagar.
– Vi måste leva i tiden. Om Ryssland instrumentaliserar migranter och använder dem som vapen måste vi ha verktyg för att stoppa det, säger Stubb till Yle.

Finlands president Alexander Stubb under ett besök i Stockholm förra året.

För att lagen ska godkännas krävs det att fem sjättedelar av riksdagen röstar för det. Omröstningen kommer nu att äga rum på fredag.
Det är bara Vänsterförbundet och Miljöpartiet som kategoriskt motsätter sig lagen, medan Socialdemokraterna och det liberala Svenska folkpartiet är splittrade i frågan. Eftersom Svenska folkpartiet är regeringsparti förväntas dess ledamöter rösta för propositionen, med undantag för ledamoten Eva Biaudet som också tidigare röstat emot regeringens linje i migrationspolitiska frågor.
I praktiken krävs det 34 inga röster i riksdagen för att propositionen ska falla, vilket innebär att minst 9 socialdemokrater måste rösta emot.

Ordförande i Vänsterförbundet Li Andersson säger till Helsingin Sanomat att lagförslaget undergräver rättsstatsprincipen i Finland, inte minst för att lagen fördömdes av de juridiska experter som hördes i konstitutionsutskottet.
– I det här ögonblicket måste varje parti och riksdagsgrupp diskutera om Finland är en rättsstat eller inte. Om saken går vidare trots domen från experter är det onödigt att tala om den finska rättsstaten på internationella arenor i framtiden, säger hon.
Lagen kritiseras också för att den lägger för stort ansvar på enskilda gränsbevakningsvakter. Enligt propositionen ska vissa grupper utgöra undantag: barn, funktionshindrade och personer som riskerar dödsfall eller tortyr i de länder de kommer ifrån. Enligt gränspolisen är det svårt för gränsvakter att fatta snabba beslut om migranters individuella situation.
Finlands inrikesminister, den sanne finländaren Mari Rantanen, säger till Helsingin Sanomat att utgångspunkten är att alla som kommer till gränsen ska skickas tillbaka.
Annika Sandlund, nordisk och baltisk chef för FN:s flyktingorgan UNHCR, säger att så kallade pushback-lagar, där flyktingar “knuffas tillbaka” över gränsen, strider mot FN:s flyktingkonvention.
– Det här är en helomvändning från Finland, som tidigare var en stark förkämpe för mänskliga rättigheter, säger Sandlund till Yle.

Lämna ett svar