Sverige har få fattigpensionärer – hufvudstadsbladet1d77493c 92d4 4a5f a576 ca357137ac84

Att mäta fattigdom är inte lätt eftersom det finns olika mått.
När nu Pensionsmyndigheten konstaterar det andelen fattigpensionärer har mer än halverats, från 15 till 7 procent, så det är ett relativt mått; jämfört med medianinkomsterna. Det måttet säger att en pensionär som har en sammanlagd inkomst på 15 000 kronor eller mindre anses vara fattig.

Att den andelen har sjunkit så kraftigt beror till stor del på att garantipensionen, den viktigaste delen av grundskyddet, räknas ihop med inflationen. Så när löntagarna under åren med hög inflation fick se sin köpkraft försämras har köpkraften för garantipensionärerna skyddats.

Bland pensionärsorganisationer, och vissa politiker, har man i debatten om pensioner och pensionssystem gett en bild av att pensionärerna som grupp har det tufft

Det finns svårigheter med denna åtgärd. Om en pensionär har fullt skydd, garantipension, inkomsttillägg och bostadstillägg för pensionärer och samtidigt har en hög boendekostnad – ja, då går mycket av den totala inkomsten till boendet.
Pensionären kan med rätta känna att det är ont om. Ändå kommer den personen inte att räknas som fattigpensionär.
Omvänt får de som har en låg bostadskostnad också ett lågt bostadsbidrag – och räknas då som fattigpensionärer.
Men det finns en annan åtgärd som kallas svår fattigdom. Måttet baseras på hur väl en person klarar av att betala 13 olika utgiftsposter. Det gäller allt från att kunna köpa nya kläder när de gamla är slitna, till att ha råd med en veckas semester hemifrån. Den som inte har råd med sju av dessa föremål antas då leva i svår fattigdom.
Det gäller cirka 1 procent av Sveriges 2,3 miljoner pensionärer, enligt Eurostat, EU:s statistikmyndighet. Inom EU är det bara Luxemburg som har en lägre andel fattigpensionärer.

Bland pensionärsorganisationer, och vissa politiker, har man i debatten om pensioner och pensionssystem gett en bild av att pensionärerna som grupp har det tufft.
Det är en falsk bild. Det finns pensionärer som lever knappt och det finns de som är mångmiljonärer. De allra flesta har dock regelbundna och ganska anständiga pensioner, tillräckligt för att inte leva i fattigdom.
Andelen fattigpensionärer är också betydligt lägre än för befolkningen som helhet, där 2,3 procent anses leva i svår fattigdom.
Läs mer: Ingrid Staf, 77, hamnade i finanskris efter sin stroke.

Lämna ett svar