Debattörer: Öka trädtäckningen i svenska städer


Inom ramen för Nordiska ministerrådets pågående satsning på naturbaserade lösningar, Yggdrasil-projektet studerar trädens roll för klimatanpassade och hälsosamma städer. Projektets namn är en nick till de nordiska ländernas gemensamma kulturarv. Yggdrasil, den stora askan från vår nordiska mytologi, symboliserar inte bara livet utan helheten av en världsbild där människans och gudarnas världar möts. Att fokusera specifikt på trädet och inte på grönska i allmänhet är ett viktigt drag för att tydliggöra naturbaserade lösningar inte bara som ett abstrakt planeringsideal, utan för att betona att det handlar om faktisk, fysisk grönska. Träd som tar plats och tid att växa. Trots den rika forskning som finns om trädens och grönskans viktiga funktioner har det saknats tydliga regler och riktlinjer för hur städer ska arbeta med träd och grönområden, framför allt vilka mål som ska sättas upp.

Lämna ett svar