Debattörer: Hemfödsel bör inte skattefinansieras


“Tillåt hemförlossning i den offentliga vården” inför Barnmorskeförbundet och ett antal forskningsbarnmorskor i en debattartikel i hufvudstadsbladet. De hävdar att hemförlossning är patientsäker och menar att det enligt dagens forskningsläge inte finns någon ökad risk för barnet vid en planerad hemförlossning för friska nyblivna mammor. Tyvärr undanhålls väsentliga fakta. Det är viktigt att blivande mammor och pappor får korrekt information om forskningsläget kring hemförlossningar, eftersom trender i sociala medier och ogrundade alternativmedicinidéer kan påverka. Vid komplikationer kan det handla om minuter. Det kan redan vara för sent när ambulansen kommer till sjukhuset efter en halvtimme. Vi anser att hemförlossning inte ska finansieras av skattemedel och att gravida kvinnor ska avskräckas från hemförlossning. Därför har vi undertecknad tillsammans med ytterligare en läkare och en barnmorska överklagat Region Uppsalas beslut om inriktning på hemförlossning.

Lämna ett svar