Lycka eller besvikelse – i dag kommer beskedet | Sverige


Antagningsbesked meddelas torsdag morgon. Kallelserna publiceras på hemsidan Antagning.se och sökande får även meddelanden via mejl. Du måste ha lämnat ditt svar senast vid midnatt fredagen den 19 juli.

– Det är också superviktigt att du efter andra antagningsbeskedet den 25 juli håller koll på din mejl för att inte missa instruktioner från det universitet eller högskola du blivit antagen till. De informerar bland annat om när och hur man anmäler sig, vilket är lika viktigt att göra som att ta emot sin plats.

Fler tittar

Söktrycket är högre i år än förra året – cirka 405 000 sökande, vilket är åtta procent fler än hösten 2023.

– Det osäkra läget på arbetsmarknaden är en av förklaringarna, säger Robin Johansson, som är tillförordnad chef för antagningsavdelningen på Universitets- och högskolerådet (UHR).

I osäkra tider tenderar fler att utbilda sig för att stärka sin position på arbetsmarknaden.

Yrkesexamen

När det gäller utbildningar och lärosäten ser det ut som tidigare, juridik-, ekonomi- och läkarprogrammen är fortfarande populära och det är de stora universiteten som ligger i topp. Universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Umeå och Linnéuniversitetet står tillsammans för 43 procent av antalet sökande, uppger Robin Johansson.

– Det som däremot sticker ut, jämfört med tidigare, är att fler söker sig till högre utbildning med yrkesexamen. Det kan också ha att göra med situationen på arbetsmarknaden eftersom den typen av utbildning ger en tydligare väg in i arbetslivet.

Arbetsterapeut, högskoleingenjör och sjukgymnast är några av utbildningarna som ökat i popularitet.

Andra chans

Värt att tänka på efter antagningsbeskedet är att även de som inte har sökt plats har möjlighet att göra det.

– Det kan fungera som en väckarklocka, har du inte sökt men kommit på andra idéer är det inte för sent. Det kan finnas program och kurser som är öppna för efteranmälan där platserna kanske inte är tillsatta ännu.

Lämna ett svar