Örebro behöver en ny syn på vem som har kompetens – hufvudstadsbladet0aab6097 fa8c 43c3 8046 81599464f539

Hur kommer det sig att mer än varannan funktionsnedsatt i Sverige saknar jobb att gå till? Bara i Örebro är siffran 1872, enligt den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen. Samtidigt har många företag och arbetsgivare ett stort behov av arbetskraft.

Arbetsgivares rekryteringsbehov och bristen på jobb för personer med funktionsnedsättning är en lucka som medför stora kostnader och negativa effekter, både för individen och för samhället. För den individ som inte ingår i en arbetsgemenskap, tjänar inte pengar och riskerar att hamna utanför samhället. För företag som inte hittar rätt kompetens, och för samhället som står med stora kostnader för försörjningsstöd och psykisk ohälsa.

Analysera urvalsprocesser och på vilka grunder du väljer ut kandidater.

Vi vet att det inte är sant att personer med funktionsnedsättning saknar yrkesskicklighet och kompetens. I Örebro arbetar cirka 1 000 Samhall-anställda med allt från fastighetsförvaltning, servicetjänster, paketering och montering till tvätt och hushållning.

Vi är en del av lösningen, men med tanke på hur många personer med funktionsnedsättning som idag står utanför arbetsmarknaden behöver fler öppna upp och modernisera sin syn på vem som har kompetens.

Det finns många saker som företag kan göra för att öka integrationen. Tre konkreta exempel är:

1. Kartlägg hur du rekryterar. Analysera urvalsprocesser och på vilka grunder du väljer ut kandidater.

2. Dela kunskap. Många organisationer, forskare och framför allt personer med funktionsnedsättning har stor kunskap om arbetslivet och hur arbetsplatser kan göras mer tillgängliga.

3. Det finns ekonomiskt stöd till hjälpmedel och anpassningar till verksamheter som omfattar personer med funktionsnedsättning. Kontakta Arbetsförmedlingen och ta reda på hur du kan använda de lönebidrag och bidrag som finns.

Det viktigaste är dock inte hur du börjar – utan att du börjar.

Det behövs en ny syn på vem som har kompetens, i Sverige och i Örebro. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla har en plats – alla vinner.

Sara Revell Ford

VD Samhall

Mattias Ljungdahl

distriktschef Samhall

Lämna ett svar