Nollvision krävs för bortförande av barn – hufvudstadsbladet6ae09692 ab78 4a28 b73d 364fc5b0a29c

Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Den 1 juli förlängdes slutligen reseförbudet för barn som riskerar att föras utomlands av hedersskäl. Den nya lagen från 2020 var alldeles för tandlös. Men för att säkra situationen för alla som riskerar att tvingas bort behövs skarpare åtgärder.

När SVT förra året granskade de bortförda barnen hade några få; 54 har fått utreseförbud sedan den nya lagen infördes fyra år tidigare. Under samma period hade hela 447 barn förts bort. Anledningen till detta är flera. En anledning är att fler skäl har drivit föräldrar att skicka iväg sina barn än barnäktenskap eller kvinnlig könsstympning. Därför är det positivt att fler områden där risken för att barnets hälsa eller utveckling skadas nu ska styras och att allt som kan orsaka LVU omfattas.

Annons

… en femtedel av kommunerna saknar rutiner för hur man ska agera när ett barn har blivit bortfört.

Annons

Men det finns flera utmaningar, som kvinnoförbundet också lyfte i somras, och som måste tas på allvar. En stor utmaning har varit att socialtjänsten har underskattat riskerna med att barn blir bortförda. Hela 88 procent av barnen som fördes bort var tidigare kända av myndigheterna, men riskerna hade underskattats eller missats helt i ett stort antal fall.

Det andra är att förvaltningsrätterna endast utfärdade utreseförbud till hälften av dem som socialtjänsten ville skydda. Enligt en undersökning av Jämo framkom det också att en femtedel av kommunerna saknar rutiner för hur man ska agera när ett barn har blivit bortfört.

Här behöver flera åtgärder genomföras:

• Landets förvaltningsdomstolar ska utbildas i hedersvåld och förstå riskerna med att barn och unga förs ut ur Sverige mot sin vilja.

• Redan innan domstolens beslut ska en signal gå till polisens efterlysningsregister så att stopp även kan ske innan pass återkallas, så att barn med utländska pass kan förhindras att föras bort.

• Socialtjänsten behöver utbildas i riskfaktorer för bortförande och upprätta en handlingsplan för lämpliga åtgärder.

• Ett nationellt kompetensteam mot tvångs- och barnäktenskap som samarbetar med myndigheter i hemmet och polisen i det berörda landet bör utvecklas, där Storbritannien är ett bra exempel på ett land som har infört detta.

Sveriges barn och unga ska kunna lita på att allt görs för att trygga deras frihet och säkerhet.

Annons

Annons

Flera kommande skärpningar av lagen kan avskräcka dessa resor. Till exempel kommer det från 2025 att vara olagligt att underlåta att anmäla eller avslöja tvångs- och barnäktenskap.

Utredarna tittar nu också på om kretsen av personer som kan hållas ansvariga för att ett barn utsätts för tvångsäktenskap ska utökas, samt om stämpling som vilseledande för äktenskapsresor och tvång att stanna kvar i ett äktenskap ska kriminaliseras.

Utöver detta ska det också utredas om reglerna om erkännande av utländska fullmaktsäktenskap bör skärpas. Detta uppdrag ska redovisas senast i april nästa vår.

Men det är bråttom. Sveriges barn och unga ska kunna lita på att allt görs för att trygga deras frihet och säkerhet. En nollvision mot bortförande måste vara en självklarhet.

Sarah Kullgren

förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Paula Visst

ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet Örebro län

Erica Gidlöf

vice ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet Örebro län

Lämna ett svar