Hög tid att klimatanpassa våra skogar – hufvudstadsbladeteb0105fd 1f5d 479a bb94 824526197e3c

Trots klimatförhandlingar och politiska löften fortsätter de globala utsläppen av växthusgaser att öka. För Gävleborgs skogsägare är det hög tid att klimatanpassa sitt skogsbruk för att skogen ska förberedas för de klimatförändringar som förväntas, skriver företrädare för Skogssällskapet.

Förra året släppte vi människor ut mer koldioxid i atmosfären än någonsin tidigare. Att nå Parisavtalets mål att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning av jordens medeltemperatur blir allt mer avlägsen.

Det svenska klimatet kommer att bli både varmare och blötare i framtiden. Men variationerna blir stora – där det redan idag är torrt kommer det sannolikt att bli ännu torrare, med ökad brandrisk som följd.

SMHI:s prognoser visar att en normal svensk sommar i slutet av seklet på många sätt kan likna sommaren 2018 – då stora delar av landet drabbades av svår torka, omfattande skogsbränder och sedan svåra översvämningar.

Som skogsägare i Gävleborg är det hög tid att ta hänsyn till klimatförändringarna i all din skogsvård. Från Skogssällskapets sida vill vi uppmana er att:

• Planera vattnets väg. Vatten kommer att vara en begränsande faktor för skogens tillväxt i framtiden. Därför är det viktigare än någonsin att lagra vatten i landskapet genom att återställa våtmarker och att se över sina dikessystem så att de hjälper skogen vid både långvarig torka och kraftiga regn.

• Föryngra klimatsmart. Mark som är på gränsen till att vara för torr för gran idag kommer med största sannolikhet att vara alldeles för torr om 30-50 år. Tall passar nog bättre där. Men se dig också omkring – vilka andra trädslag finns det som kan vara intressant att prova?

• Våga variera. Även om dagens träindustri är mycket fokuserad på barrved ökar intresset för lövträ och det är klokt att sprida riskerna genom en större variation i skötseln. Tänk på att det kan vara bättre att plantera flera olika typer av träd i hyggen och fundera på om det kan vara lämpligt att sköta vissa bestånd utan att hylla.

• Tänk på tillgänglighet. Med ett bra vägsystem minskar du risken för körskador när frostperioden påverkas av klimatförändringarna. Du får naturliga brandstigar på fastigheten och bättre förutsättningar att bekämpa en skogsbrand.

Skogen vi planterar idag kommer att vara fullvuxen i ett klimat som är betydligt varmare, med torrare somrar och blötare höstar, kortare frostperioder (eller inga alls) och större risk för stormar. Även om det låter dramatiskt finns det hopp. Alla Gävleborgs skogsägare har en chans att påverka utvecklingen av skogen, så att den kan växa kraftigt även i framtiden. Se till att ta den chansen.

Jessica Norberg,
regionchef för Skogssällskapet i Gävleborg
Karin Fällman Lillqvist,
hållbarhetschef Skogsällskapet

Lämna ett svar