Bönder lämnar ekologiskt jordbruk – hufvudstadsbladet


Anette och Jacob Gustawson driver Billinge gård norr om Norrtälje. I maj förra året lämnade de in sin ekologiska certifiering för att kunna få större skördar. Och när vi stoppar Jacob i traktorn är han nöjd.
– Förra året var ett katastrofår. Men i år ser vi hur det växer betydligt bättre. Jag har inget jämförelsematerial, men det är nog 50 procent. Jag skulle tro att det har att göra med att vi har tillsatt mer kväve, säger han och berättar om en av de senaste årens värsta upplevelser:
– Vi sådde gul och fin höstraps. Sedan kom kålbaggens larv. Vi såg dem äta hela skörden framför våra ögon. Det gick så fort och vi kunde inte göra någonting.

Anette Gustawson älskar kor, säger hon.  Hon har 125 mjölkkor.

Bild 1 av 3

Billinge gård föder upp mjölkkor.

Bild 2 av 3

Efter mjölkning kan korna gå och bli repade av den stora borsten.

Bild 3 av 3

Billinge gård har 125 mjölkkor och förutom mjölken står kött och spannmål för inkomsten. Anette, 49, kommer från Ockelbo och studerade på SLU i Alnarp där hon träffade Jacob, 53, som kom från en gård i Roslagen.
– Jag har alltid varit väldigt intresserad av miljö och natur. Djuren ska ha det bra och jag vill bedriva ett miljövänligt, hållbart jordbruk, säger Anette Gustawson.
Att paret slutligen lämnade ekologisk odling berodde på både ekonomi och arbetsbelastning.
De är inte ensamma om att ge upp. Jordbruksverket kan fastställa hur stor del av svensk mark som odlas ekologiskt på hur stor yta bönderna ansöker om EU-stöd.

Mellan 2023 och 2024 bönder har ansökt om EU-stöd för 37 336 hektar mindre än förra året. Det innebär en minskning med cirka 11 procent av ytan på bara ett år.

3096a945 e99c 4f7f 8ffb 9ba17b1901c2

Bild 1 av 3

Anette Gustawsson har olika sorters kor.  I mitten rådjursliknande Jersey, till vänster kraftig procross och runt om traditionell SRB, svensk röd och vit boskap.

Bild 2 av 3

a39c5c78 ca33 450b ae52 4007a674a1d1

Bild 3 av 3

Försäljning av ekologiskt maten minskade med 2,4 procent mellan 2021 och 2022, visade siffror från Statistisk sentralbyrå i höstas. Året innan sjönk försäljningen med 7,5 procent.
Under första kvartalet 2024 ökade dock försäljningen av ekologisk frukt och grönt, enligt rapporten Svenskt ekoindex från Ekologiska bönder.
– När man märker att efterfrågan sjunker, att folk helt enkelt inte tror att de har råd, då tänker man: Varför gör vi det här? säger Anette.
Det var en lång process att lämna den ekologiska odling de lagt ner tid och engagemang på sedan 2007. Anette var den som höll ut längst.
– Men det konventionella jordbruket har kommit så mycket längre vad gäller miljö- och klimattänk än 2007. Och vad är egentligen hållbart? Bara det att vi odlar marken så att vi har mat är hållbart. Mat är också så mycket mer än vad vi stoppar i oss. Om man tänker ur beredskapssynpunkt, säger Anette och Jacob tillägger:
– Att maximera avkastningen per ytenhet är också ett klimatmål.

Korna betar på mark som har brukats i många generationer.  Nu växer rödlistade arter här, säger Anette Gustawson.

Det är Anette som har huvudansvaret för djuren och för mjölkkorna har det inte varit någon större skillnad. De får fortfarande gå in och ut ur ladugården och hagarna som de vill.

Kor har funnits här i flera generationer och många av hagarna innehåller rödlistade växter tack vare det. Mjölkningen sker också när det passar bäst. Efter det kan de gå och bli repade av en en meters borste som roterar. De njuter.
Det är istället inom fälten som den största skillnaden märks. En ekologisk gård får inte använda konstgödsel och bekämpa ogräs på samma sätt.
Både organisationen Ekologiska lantbrukare och paret Anette och Jacob Gustawson tror att fler nu kommer att byta. EU-bidraget är alldeles för magert för att kompensera den volymminskning som ekologisk odling innebär.

d156ffa7 3c79 48a9 a429 37b3cd65e29f

Tidigare fanns det en stat bidrag för odling av s. k. vall, eller gräs. En ekologisk bonde varvar spannmålsodling med bete för att få bättre skörd. Men bidraget togs bort vid årsskiftet.
– Mulch är det viktigaste för alla bönder, säger Anette och fortsätter:
– För att vi ska kunna odla hållbar människoföda måste vi bryta marken med en gröda och det finns inget bättre än gräs, för jordens hälsa och för oss alla. Det binder mycket kol. Borde man då inte favorisera det?

1af9f5bf 3f8d 4bb4 a5cf c210630352af

I slutet av juni Regeringen gav då återigen Jordbruksverket i uppdrag att utreda hur staten kan stödja valuppfödningen igen.
Men Ida Lind, expert på Ekologiska bönder, anser att staten borde stötta ekologiska bönder ännu mer.
– I Danmark står staten för kostnaden för ekologisk certifiering. Det skulle svenska staten kunna göra.

Jacob och Anette Gustavson anser att det viktigaste för ekologisk odling är att konsumenterna vill ha ekologiska produkter och är beredda att betala, det går inte att bedriva enbart subventioner. Nu är de glada över att ha lämnat det bakom sig.
– Naturen var emot oss, säger Jacob skämtsamt, och Anette tillägger:
– Vi ville vara med, men det ville inte vara med då. Vi frågade chans, chans, chans.

Fakta.Ekologiskt jordbruk

Enligt världsorganisationen IFOAMs definition är ekologiskt jordbruk “ett produktionssystem som bevarar hälsan hos jordar, ekosystem och människor. Det förlitar sig på ekologiska processer, biologisk mångfald och lokalt anpassade kretslopp snarare än användning av insatsvaror med skadliga effekter. Ekologiskt jordbruk kombinerar tradition, innovation och vetenskap till gagn för vår gemensamma miljö, främjar rättvisa relationer och en god livskvalitet för alla.

Fakta.Arealen för ekologisk odling minskar

Arealen jordbruksmark som helt omvandlades till ekologisk produktion minskade med 45 600 hektar mellan 2022 och 2023. Den omlagda arealens andel av den totala svenska arealen jordbruksmark var 17,4 procent. Arealen jordbruksmark under omställning till ekologisk produktion minskade också mellan 2022 och 2023. Arealen har minskat varje år sedan 2017,

Mellan 2023 och 2024 minskade arealen med 37 336 hektar.

Lämna ett svar