Dags att ta tillbaka kontrollen över jobbförmedlingen4c8b1b2f e730 4d65 b6af 62979ef52877

Sverige blir fattigare. Allt fler fastnar i tröttsamma, otrygga och lågavlönade jobb, som varken är bra för dem själva eller för Sverige. Samtidigt jobbar för få i de branscher som kan göra Sverige rikare och i de jobb som krävs för att samhället ska fungera. De lågproduktiva jobben breder ut sig och klyftorna på arbetsmarknaden ökar.

I decennier har politikerna släppt kontrollen över arbetsmarknadspolitiken, under en tid då befolkningens behov har ökat. Sverige har haft en stor invandring under 2000- och 2010-talen i kombination med ett samhälle som dragit sig tillbaka. Marknadsmisslyckanden i skolor har spridit över i barns utbildning och skapat orättvisa skillnader inom landet.

Idag har Sverige en oroväckande ojämn kunskapsnivå i sin egen befolkning, där allt fler vuxna saknar de kunskaper och färdigheter som krävs för att få ett bra jobb. Samtidigt är det alldeles för många unga, inte minst i städernas förorter och på landsbygden, som saknar gymnasieexamen, i en tid då man blivit allt viktigare för att få ett bra jobb. Sverige går nu mot en framtid där det största hindret för tillväxt och ökad produktivitet är brister i den egna befolkningens humankapital.

Denna utveckling har pågått länge och till och med drivits politiskt. Med den förra moderata regeringen slog Sverige in på en väg där strävan efter ökad produktivitet och sammanhållning övergavs. Istället genomfördes en arbetslinje som syftade till att skapa enkla jobb genom ett ensidigt fokus på sänkta ersättningsnivåer och en tanke om rörlighet genom ökad otrygghet. Subventioner och skattesänkningar utformades för att sänka lönekraven och driva fram lågproduktiva sektorer. I kombination med avreglering och avveckling av socialtjänsten lades grunden för uppkomsten av lågproduktiva jobb, vilket sänkte tyngdpunkten för hela arbetsmarknaden. Detta är en sektor andra jämförbara länder flyttar ifrån.

I Sverige är det värsta exemplet gigjobben, att leverera pizza eller montera hyllor hemma hos privatpersoner, ständigt kontrollerade och övervakade av både arbetsgivare och kund, och utan möjlighet att ens gå på toaletten under ett arbetspass. Men det handlar också om växande branscher där otrygga anställningar och dåliga löner är vanliga, till exempel enkla servicejobb i städerna.

Under samma tid har Arbetsförmedlingen varit utsatt för ett brutalt marknadsexperiment och den lokala nivån och närvaron har övergetts. Istället för att bekämpa arbetslösheten har det skapats en marknad för företag att tjäna pengar på arbetslöshet.

Detta är en arbetslinje som efterföljande socialdemokratiska regeringar inte gjorde av med, och som är utbredd än i dag. De som tappat mest är unga och utlandsfödda som har svårt att etablera sig, medan andra i toppen drar sig undan. Särskilt drabbade landsbygdsområden och utsatta förorter. Men hela Sverige blir fattigare.

För samtidigt har bristen på personal till jobben som bygger Sverige rikt, till samhällsstödjande yrken och framtidens växande industrier ökat. Dessa problem tas alltmer upp i näringslivet och i kommunerna. När vår socialdemokratiska arbetsgrupp har analyserat uppkomsten av dagens sociala problem kopplade till produktivitet kommer vi fram till att det är absolut nödvändigt att göra av med Moderaternas slappa gamla arbetslinje och ta tillbaka kontrollen över arbetsförmedlingen.

Därför vill vi lägga ner Arbetsförmedlingen, och förändra och göra rätt genom att bilda Myndigheten för arbete och produktivitet. Den nya myndigheten ska möta tre avgörande behov, som alla saknas i dagens Arbetsförmedling:

Tillgänglighet. Arbetsförmedlingen behöver finnas i lokalsamhället. Människor i nöd ska kunna träffa en fysisk person och ha en varaktig kontakt. Även företag ska enkelt och naturligt kunna vända sig hit för att hitta rätt personal eller få hjälp med anpassningar.

Produktivitet och professionalism. Myndigheten måste återta en produktivitetssträvan där medlingen ska syfta dels till att människor ska få en fast etablering och rörlighet på arbetsmarknaden och dels så att arbetskraften går till de jobb som gör Sverige rikare. De som arbetar på arbetsförmedlingen ska ha frihet att styra utbildning och insatser utifrån individens behov och förutsättningar och som skapar jobbtillväxt som är till långsiktig nytta för ekonomin.

Förstärkta arbetsmarknadsregioner. Jobbförmedlingen ska vara en aktiv part i regional tillväxt. Myndigheten ges en stor självständighet att forma verksamheten regionalt. Samarbetet med regionerna och deras utvecklingsplaner blir viktigt liksom ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter samt att förmedlingen samordnas med dimensionering av utbildning, infrastruktur och bostadsbyggande. Myndigheten tar över ansvaret för vuxenutbildningen genom att bli en regional portal där medborgarna har tillgång till all vuxenutbildning oavsett bostadskommun.

Reformen är en del av den nya arbetslinje för 2030-talet som vi lanserar och som bygger på fem principer:

● Sveriges arbetslinje ska syfta till full sysselsättning och ökad produktivitet. Alla som kan jobba måste jobba.

● En hög och jämn kunskapsnivå i befolkningen är avgörande för Sveriges välstånd.

● Människor är den viktigaste resursen på arbetsmarknaden och måste behandlas därefter.

● Bli av med de dåliga jobben! Alla jobb ska vara bra jobb, alla ska kunna leva på sin lön och kunna utvecklas och byta jobb.

● Ingen ung ska ha sämre förutsättningar än sina föräldrar för att få ett bra och tryggt arbete.

Det är hög tid att styra bort från skitjobben och öka produktiviteten. Fler behöver få rätt kompetens och en trygg etablering, så att rörligheten på arbetsmarknaden ökar. På så sätt kan vi arbeta oss rikare.

Björn Wiechel

Elsa Alm

Sara Kukka Salam

Ledamöter i Socialdemokraternas politiska arbetsgrupp “Vi ska arbeta oss rikare – ökad produktivitet och ökat välstånd genom en ny arbetslinje”

Lämna ett svar