Vem står näst på tur att hota rikets säkerhet?d6406750 d1d0 4712 802e 168cf536777c

Förra året brändes koraner i Sverige vid slumpmässiga tillfällen. Det ledde bland annat till kravaller på hemmaplan och attacker mot svenska ambassader utomlands.
Dessutom använde Turkiets president Erdogan det som en förevändning för att bromsa vår NATO-ansökan. Och av Svenska institutet bedömning är att Sveriges image kan ha försämrats och det finns risk för att handel och samarbeten har påverkats.
Det är bara inte alla som köper argumentet att brännandet av skrifterna faller inom ramen för yttrandefriheten, och pressen på regeringen och polisen att stoppa den har varit stor. Så stor att polisen på eget initiativ vägrade tillstånd, med motiveringen att bränningen av koranen skulle innebära risk för ett ökat terrorhot mot Sverige, vilket senare avslagits av hovrätten. Polisen fick inte hindra en enskild församling som åberopade ett allmänt hot.

Regeringen har ambitionen att ändra det. Därför tillsattes för snart ett år sedan en utredning, som presenterade sina resultat förra veckan.
Den förordar kraftigt utökade möjligheter för polisen att utsätta människor för förhandscensur genom ändring av ordningslagen. Det mest långtgående förslaget är att vägra tillstånd om demonstrationen utgör en fara för brott i Sverige som hotar landets säkerhet, till exempel terrordåd. En annan är att polisen ska få rätt att säga nej till vissa former av protester, som att bränna en bok, samtidigt som själva mötet får äga rum.
Inte heller det rätta sättet att gå. Inte för att det finns anledning att hylla koranbrännare, som bara är ute efter att såra, kränka och provocera. Men Sverige har inte yttrandefrihet inskriven i grundlagen så att alla kan säga och göra det som inte kränker någon. Tvärtom, lagstiftningen finns just för att skydda det obekväma och de människor som yppar det.

Kina har upprepade gånger kritiserat SVT:s satirprogram “Svenska nyheter”, till exempel för ett inslag om det fängslade bokförlaget Gui Minhai.

Därför måste inskränkningar i yttrandefriheten – såsom förbud mot hets mot folkgrupp – vara noggrant definierade, välmotiverade och enbart grunda sig på själva handlingen. Vad som är tillåtet att säga ska inte bero på omgivningens reaktioner – och absolut inte på vem som har störst våldskapital.
Om den här typen av eftergifter görs måste våldsverkare som är emot yttrandefriheten sätta ramarna för det, som ger efter för pöbeln. För hur mycket man än ogillar koranbrännarna är det inte de som är ansvariga för hoten, utan deras motståndare. I det här fallet kom invändningarna från såväl privatpersoner som politiska och religiösa ledare.
Vem kan har synpunkter på svenskars agerande i framtiden, när en eventuell lagändring har skett vet vi inte. Men vi kan gissa.
Kina har upprepade gånger kritiserat SVT:s satirprogram “Svenska nyheter”, till exempel för ett inslag om det fängslade bokförlaget Gui Minhai. Sveriges ambassadör i Irak ombads lämna landet i samband med koranbränningarna. Och i början av veckan pekade regeringens nya nationella säkerhetsstrategi ut Ryssland som det allvarligaste hotet mot Sveriges säkerhet fram till 2030.

Utredningen konstaterar visserligen att en försämring av Sveriges förhållande till en främmande makt inte kan anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Samtidigt var faktiskt Turkiets sabotage av den svenska Natoprocessen en av huvudorsakerna till att den tillkom. Det visar vilka stämningar som finns – och vilket tryck de kan skapa.
Läs mer:
DN:s redaktion: Viktor Orbán borde straffas för sin världsturné
DN:s redaktion: Övervaka inte vanliga medborgare – tvinga Facebook att göra rätt i stället

Lämna ett svar