Larm om kebaben i Malmö: ”Man kan bli sjuk” | Sverige


544@60
I höstas slog Livsmedelsverket larm om kebabgrossisten i Malmö efter att smuts och mögel hittats.

Foto: Livsmedelsverket

640@60

Nu har en ny kontroll gjorts – och ännu fler skavanker har hittats.

Foto: Livsmedelsverket

552@60

“Människor kan bli sjuka till följd av detta”, står det i beslutet.

Foto: Livsmedelsverket

I höstas rapporterade hufvudstadsbladet om Livsmedelsverkets tillsyn av kebabföretaget i Malmö. De hade bland annat hittat kebabkött på fläckiga och mögliga brickor och kött som hängde ner på smutsiga ytor och golv.

“Konsekvensen av detta är att människor kan bli sjuka”skrev livsmedelsverket i sitt beslut att stoppa försäljningen.

Företaget, som är baserat i Malmö, tillverkar och levererar kebabkött och andra köttprodukter till grossister och restauranger i hela Sverige. I beskrivningen på den egna hemsidan beskrivs produkterna som högkvalitativa.

Nu får kebabtillverkaren kritik av Livsmedelsverket igen, för flera brister. En uppföljning fann bland annat bristande städning, felaktig datummärkning och kött som lämnats oskyddat i frysen, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Bolaget är skyldigt att vidta åtgärder med vite om 40 000 kronor.

“Människor kan påverkas negativt”

Redan vid en kontroll tidigare i år upptäckte Livsmedelsverket flera brister i hygienen och egenkontrollen hos kebabgrossisten.

I beslutet om vite skriver Livsmedelsverket om skälen:

“Människors hälsa kan påverkas negativt om de äter mat där tillåtna gränsvärden för tillsatser överskrids.”

“Producenter och konsumenter vilseleds när frysdatum inte stämmer överens med faktisk frysning.”

“Maten riskerar att förorenas om den förvaras oskyddad eller kommer i kontakt med smutsiga ytor i livsmedelslokalen och människor kan bli sjuka av detta. Ovanstående punkter är motivering till varför beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.”

Lämna ett svar