Behåll Storå vårdcentral – hufvudstadsbladet


Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Jag kommer från Lindesberg och brukar besöka min tidigare hemstad med jämna mellanrum. Det som förvånar mig är vad som händer med sjukvården i Lindesbergs kommun. Sjukhuset hotas av stora neddragningar.

Nu verkar även Storå vårdcentral påverkas av besparingar. Finns det planer på neddragningar på vårdcentralen i Storå? Det skulle i så fall få stora konsekvenser och det kan innebära att vårdcentralen så småningom försvinner från orten.

Det är helt obegripligt för mig. Storå har en välfungerande vårdcentral. Både äldre och yngre patienter är mycket nöjda med den vård som erbjuds. Även små förändringar kan innebära svårigheter att rekrytera kompetent personal till en vårdcentral på landsbygden.

Annons

Vårdbehovet kvarstår även om vårdcentralen försvinner. Det skulle innebära att sjuka och skröpliga människor skulle behöva åka in till Lindesberg för att träffa läkare. Storå har ett stort upptagningsområde, många går ända från Kopparberg till Storå. Det kan bero på att vårdcentralen i Kopparberg är underbemannad.

Annons

För att undvika osäkerhet bland gamla och sjuka om vårdcentralen i Storå ska finnas kvar krävs ett tydligt besked från de styrande socialdemokraterna i Region Örebro.

Den här gången måste det finnas garantier som folk kan lita på. Det får inte bli som 2022, när det socialdemokratiska regionfullmäktige Andreas Svahn tog i händerna på företrädare för pensionärerna, vårdfacket, arbetsgivarna och kommunen att den nattliga akutmottagningen på sjukstugan skulle finnas kvar. Det avtalet visade sig som bekant inte vara värt något.

Om Socialdemokraterna vill leva upp till sina vallöften måste de satsa på sjukvården i norra länsdelen. Då måste socialdemokraterna sätta ner foten i sjukvårdsdebatten och inte som nu administrera en utarmning av vården.

En början kan vara att säga upp det dyra kontraktet med det privata australiensiska sjukvårdsföretaget Capio.

Vidare krävs en bred diskussion i samhället om hur vården ska organiseras. Det krävs betydligt större investeringar än de 6 miljarder som regeringen föreslår.

Min bedömning är att det behövs ett tillskott på 28 miljarder för att rädda den svenska offentliga sjukvården. Socialdemokraterna måste ta initiativ till en rikstäckande kampanj för att rädda vården i Sverige.

Annons

Om regionerna inte får tillräckligt med resurser kommer den offentliga sjukvården att utarmas och ersättas av privata sjukvårdsföretag, bekostade med våra skattekronor. Därifrån går vinsterna till utländska ägare, inte till uppgradering av den offentliga vården.

De som har råd med privata försäkringar får vård snabbt. Vi andra, som inte har tjocka plånböcker, hamnar i långa vårdköer. Är det ett sådant samhälle vi vill ha?

Kjell Söderberg

Kjell Söderberg betonar vikten av att inte minska kostnaderna för vårdcentralen i Storå.Kjell Söderberg betonar vikten av att inte minska kostnaderna för vårdcentralen i Storå.

Öppna bilden i helskärmsläge

Lämna ett svar