Henriks autistiske son vägras stöd i förskolan


Autistiska Josefs föräldrar stämmer Österåkers kommun för diskriminering.
Barnet blir nu huvudperson i Sveriges första rättegång om särskilt stöd i förskolan.
– Vi vill göra det för andra barn, säger Henrik Bengtsson, Josefs pappa.

Josef, som egentligen heter något annat, går på förskola i Österåker. Men hans föräldrar tror inte att deras son får det stöd som behövs för ett barn med funktionsnedsättningen autism.
Forskning visar att det finns en pedagogik som fungerar bra med barn med autism och Socialstyrelsen anser att metoden, kallad Multiple Learning Programme, bör ges hög prioritet.
Till exempel lär sig barn att klä sig och äta själva. Men kommunen valde att följa andra metoder.
– Det har varit väldigt svårt. Kommunen har vägrat att samarbeta med autismcentrum och har inte deltagit i de insatser som har erbjudits. Han har inte heller fått någon enskild resursperson, säger Josefs pappa Henrik Bengtsson i Efter fem.

“Det är hemskt”

Enligt en undersökning gjord av Dagens Nyheter säger sex av elva stadsdelar i Stockholm nej till att låta barn delta i programmet.
Anledningen är att det “inte ingår i förskolans uppdrag” att bevilja insatsen.
Även Josef har nekats vadet.
Det har varit väldigt svårt, han har inget tal alls. De valde en metod där man kommunicerar med bilder, men personalen förbjöd honom att ta med den pärmen. Det är hemskt. Det är väldigt frustrerande när man inte kan kommunicera. Han har en relativ ålder på åtta månadersäger Henrik Bengtsson.

Fallet är Sveriges första

Nu har föräldrarna fått nog och stämmer Österåkers kommun för diskriminering.
– Vi vill göra det för andra barn. Det finns flera tusen barn runt om i Sverige som inte får den här hjälpen i förskolan, säger Henrik Bengtsson.
Ärendet blir Sveriges första rättegång om särskilt stöd i förskolan och avgörs i slutet av november.
– Vi är väldigt spända och hoppas på ett positivt besked. För oss är det tyvärr för sent, säger Mikael Hellstadius, skoljurist och biträdande professor vid Stockholms universitet.

Experten på Josef-fallet: Idag 17:50

Experten i Joseffallet: “Ett ärende som kan ha stor principiell betydelse”
Tilde de Paula Eby och Axel Pileby

Streama After five på hufvudstadsbladet Play

Svenskt aktualitetsprogram där vi får träffa intressanta gäster och bli uppdaterade om dagens mest engagerande nyheter.

Lämna ett svar