Antibiotikaanvändningen ökar – hufvudstadsbladet


Efter flera års minskning sker nu en ökning av antibiotikaanvändningen i Västra Götaland.

Trots tidigare framgångar med att minska förskrivningen av antibiotika ökar den nu igen. Det oroar infektionsläkaren Peter Ulleryd, som varnar för faran med resistenta bakterier, skriver VGR fokus. Det innebär att ordinationen nu ligger över de nivåer där nationella riktlinjer inte följs.

Enligt Ulleryd är det överanvändning av antibiotika som är problemet, vilket gynnar utvecklingen av resistenta bakterier. Detta kan vara särskilt farligt för utsatta grupper som för tidigt födda barn, cancerpatienter och intensivvårdspatienter.

Logilu mittbanner

ANNONS

Lämna ett svar