Koranbränning och pro-palestinamanifestation i Norrköping


Två planerade folksamlingar riskerar att bli bråkiga på lördagen och polisen i Norrköping har ordnat ett regionalt specialevenemang. En koranbrännande och pro-palestinsk demonstration måste äga rum samtidigt och nära.
– Av erfarenhet av andra koranbränningar har det förekommit tillfällen där det varit stökigt, säger Frida Braf, lokalpolisområdeschef i Norrköping.

Både en pro-palestinsk demonstration och en koranbränning ska hållas i Norrköping på lördag – samtidigt. I samband med beviljandet av dessa allmänna sammankomster har polisen i Norrköping även inrättat ett regionalt specialarrangemang, något Norrköpings tidningar var den första att rapportera om.

– Att vi har flera folksamlingar på närliggande platser och tider är en av anledningarna till vår bedömning att etablera ett regionalt specialarrangemang, säger Frida Braf, lokalpolisområdeschef i Norrköping.

Polisen har en nära samverkan med underrättelseverksamheten och förberedd genom en nära dialog med arrangörer, församlingar och kommun.

– Av erfarenhet av andra koranbränningar har det förekommit tillfällen där det varit bullrigt. Vi har satt upp ett regionalt specialevenemang för att vi ska ha förutsättningar att leda verksamheten och möta eventuella störningar. Det är ett sätt att kunna organisera och ta hand om ett större evenemang, säger Braf.

Kallade in förstärkningar

Inför sammankomsterna har polisen bemannat upp med extra personal och kallat in extra förstärkning för att allmänheten ska känna sig trygg på lördag.

– Vi har många poliser med rätt kompetens som uniformspoliser, områdespoliser och dialogpoliser.

Polisen har dock ännu inga uppgifter om hur många personer som förväntas delta i folksamlingarna på lördag. Men det finns ingen anledning till allmän oro.

– Vi arbetar för att skapa trygghet och förebygga brott. Vår huvuduppgift i morgon är att säkerställa allmän ordning och evenemanget. Man måste leva som vanligt, säger Frida Braf.

Lämna ett svar