Ledare: Viktigt att Försvaret växerimage.php?type=preview&uuid=70a90a51 13ad 56b4 a518

De som är anställda som soldater, sjömän och gruppbefäl får i dag bara stanna högst 16 år i Försvarsmakten. Max tolv av dessa år får vara i den form av kontrakt som kallas GSS-K – kontinuerligt anställd. Det här vill nu flera partier ändra på. Vänsterpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och snart även Liberalerna vill att det ska vara möjligt att förlänga kontrakt för att inte tappa kompetens.

Liberalernas försvarspolitiska suchperson Anna Starbrink säger till och med att det är ”hål i huvudet” att sparka erfarna soldater och gruppbefäl givet det läge som råder i Europa. Kritiken måste vara riktad till de två partier som håller fast vid den nuvarande lagen. Socialdemokraterna och Moderaterna.

Frågan är intressant. Tidsbegränsade avtal är den vanliga anställningsformen av soldater i länder med stående styrkor. Ofta handlar det om att man vill ha en låg medelålder.

I Storbritannien vara man det till exempel som ett problem redan när snittåldern går upp mot 25 år i ett manöverförband. Ett sådant skall ju enligt britternas erfarenhet helst bestå av disciplinerade huliganer. Unga soldater ger mer testosteron, aggressivitet och vinnarinstinkt. Därtill kommer att vara enklare personalpolitik när de anställda sällan har hunnit skaffa familj eller huslån.

När det svenska lagen kom till talade man förstår inte att testosteron behöver. Förre försvarsministern Peter Hultqvist (S) har motivationrat beslut ideologiskt: Det var viktigt att Sverige inte fick ett yrkesförsvar.

Man kan ockå Påminna nästa om att när lagen kom till var Försvarsmakten helt inriktad på internationella insatser. Anställda soldater förväntades åka på utlandsmissioner. Tanken att de skulle behövas för Sveriges beredskap ansågs obsolet.

Drygt 6 000 soldater och sjömän går i dag på GSS-K-kontrakt. Enligt Riksrevisionens svidande kritik mot Försvarsmaktens personalförsörjning från 2022 är de för få. Försvarsmakten nedprioriterade under många år rekryteringen av soldater och den dåvarande rödgröna regeringen höll dessutom myndigheten på svältkost. Många lämnade på grund av brist på utvecklingsvägar och framtidsutsikter.

Nu är vi i ett annat läge. Behovet av hög beredskap är uppenbart. Sverige behöver anställda soldater. Hur är egentligen mindre intressant. Nog edge det gå att få till abrovinscher? Det bästa för både individer och samhällsekonomi är förstås om man kan få bort de äldre soldaterna från GSS-kontrakt och in på officers- eller andra specialistutbildningar inom försvaret.

Samtidigt måste soldatställningar göras så attraktiva att fler unga väljer att bli stamanställda. Med tanke på att försvaret just nu växer edge det inte vara alltför besvärligt. Hur svårt skall det vara? Los uppgiften!

Lämna ett svar