Lena Marcusson: Ta grundlagen på allvar


Nej, Gunnar Johnson och Lars Niklasson, jag tycker inte att grundlagen beskriver verkligheten i sin komplexa helhet. Men vi måste ta grundlagen på allvar, när den deklarerar att den offentliga makten ska förverkligas genom en parlamentarisk styrelseform och kommunal självstyrelse och att regeringen styr riket. Det är regeringsformens normativa budskap. Det finns inget i dessa grundförfattningar som talar för att en privat organisation som SKR ska ha ett så stort inflytande över den politiska makten som i dag.

Lämna ett svar