Öbo, sälj inte mitt hem! – hufvudstadsbladet


Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Så det var vår tur att påverkas av ÖBO:s slutförsäljning. Den här gången är det elva hus som säljs i centrum. Enligt uppgift har Öbo nu fått klartecken av sin ägare Örebro kommun att sälja runt 150 lägenheter om året i fem år. Syftet bör vara att få in pengar till underhållsbehov och nybyggnation. Öbo står nu med tomma renoverade och nybyggda lägenheter i Örebro. Varje månad går runt 1 miljon förlorade på grund av outhyrda lägenheter. Vi behöver inte fler lägenheter som folk inte har råd att bo i.

Under 15 år (med undantag för de två senaste åren) har Örebro kommun tagit ut cirka 280 miljoner från Öbo. Pengarna samlas in i kommunens verksamheter som alla medborgare får.

I min värld är det konstigt att ett annars välskött kommunalt bostadsbolag inte kan avsätta pengar till framtida behov av renoveringar. Indikerar dåligt ledarskap av kommunen.

Annons

Annons

Oron som Öbos hyresgäster nu kommer att utsättas för i flera år är förfärlig. Vilket/vilka hus kommer att drabbas härnäst. När privata ägare tar över är risken överhängande att hyrorna ökar. Eller att hus kommer att sprängas för totalrenovering, vare sig det behövs eller inte, där syftet bara är att tjäna så mycket pengar som möjligt på oss hyresgäster. Och de flesta kommer inte att ha råd att stanna.

Det går nu successivt mot ett hyresbestånd i stadskärnan som endast kommer att vara tillgängligt för de med höga inkomster eller goda förbindelser.

Att leva med Öbo kommer inte längre att vara den trygghet man en gång trodde var.

Britt-Marie Hägg

Svara direkt:

Generellt har vi valt att sälja mindre fastigheter på en ganska begränsad yta. Vissa med stora renoveringsbehov och vissa med mindre. En anledning till att vi valt just dessa fastigheter är att vi tror att det finns mindre fastigheter som kan säljas till önskat pris i rådande marknadsläge. Vi vill och behöver sälja fastigheter för att renovera hus med stora underhållsbehov i vårt övriga bestånd.

Vi har noga övervägt flera kriterier vid val av fastigheter. Vi har tittat på underhållsbehoven och övervägt de tekniska förutsättningarna, med fokus på mindre fastigheter som enkelt kan skiljas från ÖBO:s övriga bestånd. Dessutom har vi prioriterat fastigheter med en övervägande andel bostäder. Slutligen har vi gjort en bedömning av den potentiella vinsten för varje enskild fastighet.

Vi har full förståelse för att detta inte är ett lätt besked att få och att det är människors hem vi som bostadsbolag förvaltar. Men grunden för fastighetsförvaltning är att bygga hus, renovera hus och även köpa/sälja hus. Försäljningen har blivit viktigare i dessa tuffa ekonomiska tider.

Petter Runesson
hållbarhetschef, Örebrobostäder AB

Lämna ett svar