Besked om Trumps immunitet | Världen


USA:s högsta domstol slår fast att Donald Trump omfattas av immunitet från åtal för handlingar han utfört som president. Det gör att han kan skyddas mot anklagelser om valinflytande.

Han är dock inte immun mot handlingar utförda i egenskap av privatperson.

Exakt vad utgången av Högsta domstolens avgörande innebär är oklart.

Oklart om 6 januari

Högsta domstolen kan inte avgöra om Donald Trumps agerande före stormningen av Capitolium den 6 januari 2021 omfattas av presidentens immunitet. Enligt AP anser domstolen att tidigare presidenter har immunitet om åtgärden bedöms ha skett inom ämbetet, men inte om de agerat som privatpersoner.

Fallet skickas tillbaka till en lägre domstol som ska avgöra om Trump agerade som president eller presumtiv presidentaspirant och därmed en privatperson när han höll ett politiskt möte före den dödliga kongressattacken.

Lämna ett svar