Nu sätter Sverige standarden för kvantteknik


Kvantteknologin är fortfarande i sin linda. Sverige ligger i framkant i utvecklingen med forskning vid flera universitet, två kvantdatorer och en regering som har som mål att senast den 7 oktober i år färdigställa en handlingsplan för Sveriges kvantstrategi. Men vad är egentligen kvantteknik och varför är det viktigt?

– Kvantteknologi är ett område inom vetenskap och teknik som använder principer från kvantmekaniken för att utveckla ny teknik. En kvantdator kan lösa komplexa problem betydligt snabbare än en superdator tack vare att kvantdatorer är byggda enligt superpositionsprincipen, säger Felix Sonebäck, projektkoordinator och ansvarig för att sammanföra och leda den svenska standardiseringen inom kvantteknik på SEK Swedish Elstandard , och förklarar:

Lämna ett svar