AI kan äta upp Googles klimatmål | Världen


640@60
Foto: TAIDGH BARRON/ZUMA PRESS WIRE/SH / SHUTTERSTOCK LEDARE/IBL

Det framgår av en miljö- och klimatrapport från Alphabet, Googles moderbolag.

Sedan 2019 har växthusgasutsläppen från verksamheten ökat med 48 procent och sedan 2022 med 13 procent. Det är företagets serverhallar och datacenter, och leverantörskedjor, som ökar energiförbrukningen när AI integreras i företagets produkter och tjänster.

En annan jätte på området, Microsoft, har tidigare meddelat att deras utsläpp har ökat med 30 procent sedan 2020, till stor del på grund av AI-utvecklingen.

Enligt en analys av nyhetsbyrån Bloomberg kräver anläggningarna som techjättarna planerar i länder som Saudiarabien, Malaysia och Irland mer energi än vad förnybar energi kan täcka.

Lämna ett svar