Därför ammar inte män | Sverige


Studien, som publiceras i Nature Communications, bygger på en ny matematisk modell som har tagits fram vid University of York i Storbritannien.

Forskarna påpekar att det finns en rik bakterieflora i bröstmjölken som utvecklats hos mamman, och anpassad till barnets tarm- och magsystem. Bröstmjölk från en annan individ, mannen, skulle utgöra en stor risk att överföra främmande, farliga mikrober till barnet. Bättre då att mamman ensam står för maten. Hon fungerar då i praktiken som en sil som sållar bort de skadliga bakterierna och bara behåller de nyttiga, nyttiga.

Är detta rätt? Är riskerna så stora? Ingen vet säkert, men mikrober har ofta en märkbar effekt på överlevnadsförmågan, och är en viktig faktor i evolutionen.

Mjölkkörtlar

Faktum är att hanarna hos de flesta däggdjur har bröstkörtlar, precis som honorna. De enda undantagen är hanarna av de australiensiska pungdjuren, som, så vitt man vet, alla saknar bröstkörtlar.

Problemet är att körtlarna, som hos honorna producerar den mjölk som avkomman ska leva på, hos hanarna är i de allra flesta fall rudimentära, underutvecklade.

Det finns undantag, som så ofta i naturen. Hos flera arter av fruktätande fladdermöss, så kallade flyghundar, har hanarna visat sig kunna producera mjölk, och mata ungarna. Men ingen har någonsin sett några lejonhanar, vargfäder eller elefanttjurar föda sina avkommor.

Det påstås ibland att män skulle kunna producera mjölk om bara bröstkörtlarna stimulerades tillräckligt, men män har normalt för låga nivåer av hormonet prolaktin för att det ska vara möjligt.

För dyr?

Men faktum kvarstår – de grundläggande biologiska förutsättningarna finns och det vore rimligen en fördel med ammande pappor.

Det finns arter där hanarna tar hand om det mesta av vården av avkomman. Ett exempel är de sydamerikanska nattaporna. Hos dem står hanarna för 80–90 procent av vården. Det är nästan först när ungarna måste ha mat som hanarna tillfälligt lämnar över dem till mammorna. Lite bisarrt kan det tyckas. Det vore praktiskt om hanarna tog över allt, inklusive matförsörjningen.

En förklaring, som lades fram på 1970-talet, är att hanarna aldrig kan vara 100% säkra på att ungarna är deras egna. Att investera i något så kostsamt som att producera mjölk är inte värt mödan. Bättre då att överlåta detta till mamman. Förklaringen har dock inte köpts av alla. Kanske ses den nya modellen, där bakterier och virus har en ledande roll, som bättre.

Lämna ett svar