Humlegården bibehåller stabil utveckling


Perioden i korthet

 • Hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 999 Mkr (933).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93), inklusive tecknade men ej ingångna hyresavtal.
 • Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 723 miljoner kronor (678) och överskottsgraden uppgick till 72,4 procent (72,7).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent till 505 miljoner kronor (487) och belastas av poster av engångskaraktär på 24 miljoner kronor. Exklusive poster av engångskaraktär uppgick ökningen till 9 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 38 257 Mkr (38 168 per 2023-12-31).
 • Humlegårdens finansiella ställning är stark med en belåningsgrad på 32,2 procent, en räntetäckningsgrad på 4,0 gånger och en skuldsättningsgrad på 8,8 gånger.

(Jämförelsetalen avser januari–juni 2023 om inget annat anges.)

Väsentliga händelser under och efter perioden

 • I januari 2024 var Humlegården det andra fastighetsbolaget i Norden att emittera obligationer under en hållbarhetsanknuten ram.
 • Under första halvåret emitterade Humlegården gröna och hållbara obligationer för totalt 2 250 Mkr. Emissionerna har inneburit att Humlegårdens kapitalbindning har stärkts och är ett tydligt kvitto på att Humlegården ses som ett attraktivt och kreditvärdigt fastighetsbolag.
 • Standard & Poor’s har bekräftat Humlegårdens rating, BBB+ med positiva utsikter.
 • Under våren påbörjades arbetet med att etablera ett återvinningsnav för att skala upp användningen av återvunnet byggmaterial.
 • Flera framgångsrika omförhandlingar och nya hyreskontrakt har genomförts under årets första sex månader. Strax efter periodens utgång tecknades även avtal med DNB som hyr en hel byggnad vid Norrmalmstorg med en kontorsyta på cirka 8 300 kvadratmeter.

– Vi fortsätter att fokusera på vårt kassaflöde och leverera ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet, trots en utmanande marknad. Vi har en stabil finansiell ställning där vi bibehåller starka nyckeltal under perioden. Förtroendet för Humlegården på kreditmarknaden är starkt och vi har sett våra kreditmarginaler sjunka även under 2024. Den globala situationen understryker fortfarande vikten av att behålla en ödmjuk attityd kring ekonomins effekter och att ha en sund kostnadskontroll. Vi verkar i en stark region och vi tror på Stockholms kontorsmarknad på lång sikt. Vi fortsätter att utveckla våra lägen och göra strategiska investeringar för att möta kundernas behov. Våra investeringar i Origo och T-House har tagits emot väl och är goda exempel på hur vi sätter en ny standard för framtiden, där vi skapar platser som stöttar våra kunders verksamhet och får medarbetarna att vilja komma till kontoret. Jag är också extra stolt över våra engagerade medarbetare som verkligen utmärker Humlegården på marknaden. Det är tack vare vårt fantastiska team som vi lyckats landa affären, vilket innebär att vi hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB, säger Anneli Jansson, VD Humlegården Fastigheter.

För mer information vänligen kontakta:

Anneli Jansson, VD
E-post: anneli.jansson@humlegarden.se
Telefon: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-post: mikael.andersson@humlegarden.se
Telefon: 08-678 92 19

Följande bilagor är tillgängliga för nedladdning:
Humlegården Fastigheter AB (publ) halvårsrapport januari-juni 2024

Se hela pressmeddelandet och andra nyheter från detta företag på Cision Nyheter.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Lämna ett svar