Sverige är ett stort Nato-land


Så görs ESG-rapporteringen enklare – för att uppfylla de nya EU-kraven

Isabel Carendi, ESG Content Manager på DIB.
Isabel Carendi, ESG Content Manager på DIB.
Kunskapsföretaget Dib har nyligen lanserat ett hjälpmedel för hållbarhetsredovisning som bland annat gör det lättare att uppfylla EU-direktivet CSRD. Reaktionerna har varit mycket positiva.
– Det är tydligt att företagen har ett stort behov av vägledning i hur de ska arbeta med ESG-rapportering, säger Isabel Carendi på Dib.

EU har antagit en ny förordning om hållbarhetsredovisning som syftar till att öka transparensen och standardiseringen av företagens rapportering i hållbarhetsfrågor. Den nya förordningen kallas Corporate Sustainability Reporting Directive, eller CSRD.

Själva rapporten ska innehålla all information som behövs för att man ska kunna förstå konsekvenserna av företagets verksamhet och hur den påverkar sin omgivning. I de standarder som ska följas finns omfattande krav på information som ska lämnas.

Regleringen är omfattande och ofta svårtolkad och det kan kräva mycket tid eller hjälp av experter för att förstå vilka åtgärder som måste vidtas.

Dibs ESG-lösning är molnbaserad

Lösningen från Dib är en molnbaserad informationsdatabas där allt som behövs för ESG-rapportering finns samlat på ett ställe. Här finns också tydliga checklistor så att du kan hålla god regelefterlevnad genom att bocka av informationskraven punkt för punkt.

– Allt är så nytt att det saknas övning. Vi har egen kompetens inomhus men samarbetar även med ett antal ledande experter. När CSRD har varit i kraft en tid kommer det att ske både förändringar och expertutlåtanden kopplade till standarderna, säger Isabel Carendi.

Databasen hålls uppdaterad med nya standarder, relevanta regelverk och ämnesartiklar som tydliggör och illustrerar användningen av ESG i praktiken.

– Här finns praktiska sökfunktioner. Checklistorna är interaktiva och effektiviserar arbetet och minimerar risken för misstag, säger hon.

Biståndet, som nyligen lanserades samtidigt i Sverige, Norge och Danmark, har tagits emot väl.

– Användarna ser ett stort värde i att all information samlas på en plattform, och att de kan lita på att innehållet uppdateras, säger hon.

Hög tid att utveckla ditt ESG-arbete

Från början var tanken att tjänsten skulle användas av ekonomifunktionen hos större företag och de som arbetar direkt med hållbarhetsredovisning. En tid efter lanseringen står det klart att andra avdelningar i företagen, som HR-chefer och andra som på ett eller annat sätt arbetar med hållbarhetsfrågor, är i behov av verktyget och även i medelstora och små företag.

CSRD kommer att implementeras i svensk lag i juli 2024 och kraven kommer successivt att träda i kraft för företag beroende på nettoomsättning, totala tillgångar och antal anställda. De största företagen kommer att rapportera för första gången 2025.

Om Dib Knowledge

DIB står för The Intelligent Library. Företaget grundades i Norge i mitten av 1990-talet, där det idag har en betydande marknadsandel. 2022 gick de in på den svenska marknaden. Idag finns ett 50-tal anställda i Norge, Sverige och Danmark.

Läs mer på: www.dib.se

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Dib Kunnskap och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar