SBB i börstopp – dagens vinnare och förlorare


ESG utanför företagsvärlden: ett skydd för framtiden

97ce6b94 ac68 42ba 8dda 01c8bbbfeec7.jpeg?interpolation=lanczos none&crop=1.777778h:h;*,*&crop=w:0
ESG (Environment, Social, Governance) är kriterier för att bedöma företags ansvar kring hållbarhet. Oavsett om ett företag drabbas av lagkrav eller inte finns det flera skäl att ta upp ESG-frågor. Dunja Lönnqvist från RSM ger här sina bästa tips till företag som ligger i startgroparna.

Nya regelverk och riktlinjer införs kontinuerligt och har företaget redan börjat arbeta med hållbarhetsfrågor är det mycket lättare att anpassa sig till framtida lagändringar. Enligt Svenskt Näringsliv spelar näringslivet en central roll för att lösa många av de hållbarhetsutmaningar världen står inför, inte minst när det gäller klimat-, vatten- och resursförbrukning, men också kring de sociala och ekonomiska utmaningarna.* Integrering av hållbarhetsfaktorer in i verksamheten framtidssäkrar därmed företaget.

– Det kan kännas som en hög tröskel för många företag, speciellt för de små och medelstora företagen som inte har lika mycket muskler eller kapital som de stora företagen, men att börja sitt hållbarhetsarbete behöver inte vara så omfattande som det kan först verkar, säger Dunja Lönnqvist, hållbarhetsspecialist på revisions- och konsultföretaget RSM.

Dunja, som arbetat med hållbarhetsarbete i många år, både inom stora organisationer och i mindre kundsamarbeten, delar här med sig av sina bästa tips till dig som är i startgroparna.

Se över verksamheten

För att minska klimatpåverkan internt kan företaget till exempel se över resor, inköp och energianvändning på arbetsplatsen. Det kan handla om så enkla saker som att återanvända kontorsmaterial eller att ha en policy som främjar miljövänligt resande. Företag bör också se över den sociala hållbarhetsdelen av arbetsplatsen. Har företaget till exempel en mångfalds- och jämställdhetspolicy på plats? Arbetsmiljö och hållbarhet går hand i hand. Involvera engagerade medarbetare för att kartlägga förbättringsområden.

Dialog med leverantörer och kunder

En bra utgångspunkt är att prata med kunderna för att förstå deras förväntningar på företaget och produkterna eller tjänsterna. Som företag bör ni kontakta leverantörerna för att diskutera hur ni tillsammans kan förbättra hållbarhetsarbetet – ta reda på hur anställningsvillkoren ser ut i värdekedjan, finns det en uppförandekod som partners kan dra nytta av?

Sätt upp interna hållbarhetsmål

Ledningen bör formulera tydliga hållbarhetsmål, innehålla både delmål och långsiktiga mål med tydliga deadlines. Att tillsammans med ledning och styrelse skapa en handlingsplan och en målsättning så att alla parter är med på målbilden är A och O.

Kommunicera hållbarhetsarbetet och var stolt!

Företag med ett väl fungerande hållbarhetsarbete på plats ska känna sig stolta och kommunicera detta externt. Det skapar förtroende och engagemang bland intressenterna. Att arbeta med hållbarhet i ett mindre företag innebär att säkra verksamhetens framtid samtidigt som man visar engagemang för omvärlden. Att engagera sig i hållbarhet visar också på ansvar och att man som företag är redo att möta framtidens utmaningar.

OM RSM:

RSM erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning. RSM Sweden har kontor i Stockholm och Göteborg och ingår i ett globalt nätverk med 64 000 anställda i 120 länder. Sedan flera år tillbaka har RSM-nätverket satsat på spetskompetens inom hållbarhetsrådgivning. “Taking Charge of Change” är RSM:s globala mål, för vår snabbt föränderliga värld och för en hållbar framtid.

Läs mer om RSM på rsm.se

* Hållbar utveckling genom Agenda 2030 (svensktnaringsliv.se)

Artikeln är framtagen av Brand Studio i samarbete med RSM och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar