Senzagen tar ny order på 1,5 miljoner kronor


Därför är hållbarhetsanalyser värdefulla för portföljen

Nordea Private Bankings portföljanalytiker Hermina Antonsson.
Nordea Private Bankings portföljanalytiker Hermina Antonsson.
Inte minst för den som söker avkastning blir det allt viktigare att investera hållbart. Behovet tycks också öka i takt med investeringarnas storlek. Ett verktyg som ger en bättre bild av portföljens faktiska innehåll är ESG-screening.

– Det dyker ofta upp information som man som investerare inte tänkt på, och som kan vara viktig att ta hänsyn till, säger Nordea Private Bankings portföljanalytiker Hermina Antonsson.

Extern länk: Läs mer om Nordea Private Bankings erbjudande

Svarta siffror är inte längre det enda målet i näringslivet. Det blir alltmer nödvändigt att hantera hållbarhetsfrågor på ett rimligt sätt.

En som är expert på detta växande gränsland mellan traditionell ekonomi och hållbarhetspåverkan är Hermina Antonsson.

– Allt fler söker affärsmodeller och branscher med långsiktig hållbarhet, alltså möjligheten att överleva i ett föränderligt klimat, säger hon.

Hon arbetar på enheten för investeringsrådgivning som bedriver förvaltning och rådgivning åt Nordea Private Bankings stiftelsesekund och institutionella kunder. Utöver traditionell portföljanalys har Hermina Antonsson även specialiserat sig på hållbarhetsanalys.

– Min roll är att analysera kundernas portföljer ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag kan också hjälpa dem att formulera sina egna hållbarhetsstrategier som vi sedan kan följa upp löpande. Som portföljanalytiker pratar jag med kunder om tillgångsallokering, risker, möjligheter, förväntad avkastning och förvaltningsmål.

Hon och hennes kollegor riktar sig i första hand till kommuner, regioner, stiftelser och andra icke ägarledda organisationer.

– I samband med att vi hjälper våra kunder med investeringar blir det en naturlig del av rekommendationen och diskussionen att prata hållbarhetsaspekter. Vilka företag och affärsmodeller kan tänkas överleva? Eller till och med – vem tjänar långsiktigt på förändringar i vårt sociala och miljömässiga klimat?

Det föredrar Hermina Antonsson arbeta med kunder “från grunden” genom att se till att de har en uttalad strategi för att hantera eller implementera ESG-screening i sin förvaltning.

– Det underlättar mitt jobb att vi har en gemensam förståelse för varför vi analyserar hållbarhetsfrågor, och hur vi kan mäta vad som efterfrågas.

Men om du inte har en egen hållbarhetsstrategi?

– Sedan hjälper vi kunderna att formulera en sådan, utifrån deras verksamhet, mål och investeringspolicy.

Vad exakt mäter du?

– Vi kan mäta det mesta som krävs utifrån våra kunders investeringspolicy, inklusive fossilexponering och efterlevnad av standarder – parametrar som inte minst kan leda till en varumärkesrisk för investeraren själv.

Men Hermina Antonsson ger inga tips om vad en “bra” portfolio ska innehålla. Snarare ger hon en analys som fungerar som utgångspunkt för en diskussion med kunden.

– Det dyker ofta upp information om företag som du som investerare inte tänkt på, och som kan vara viktiga att ta hänsyn till. Detta är något som kunder är intresserade av. Precis som de vill kvantifiera och få en uppfattning om den förväntade finansiella upp- och nedsidan i sina portföljer, vill många få en förståelse för potentiella hållbarhetsrisker.

På samma sätt som det inför kvartalsrapporter ställs frågor om orderingång, PE-tal och rörelseresultat, frågor ställs nu även om regelefterlevnad och hur företag som uppmärksammats negativt i media har hanterat kontroverserna, konstaterar Hermina Antonsson.

– Det här kan påverka aktiekursen negativt, och det vill vi undvika.

Speglar portföljen

För flera större stiftelser genomför Investment Advisory årligen en omfattande granskning genom att analysera deras investeringsportföljer i detalj, med ESG-fokus. Det här är faktiskt något som passar alla kunder, framhåller Hermina Antonsson. Samtidigt märker hon skillnad mellan olika kundgrupper:

* För fackliga organisationer uppstår ofta frågan om företagen i portföljen följer arbetslagstiftningen

* När det gäller ideella organisationer kan mer humanitära frågor istället komma på agendan

* För stiftelser med forskningsanslag som syfte kan det vara särskilt viktigt att portföljen ligger i linje med den forskning som stöds. Till exempel att företagen i portföljen stödjer teman som vattenrening, hållbart lantbruk eller energiomställning.

– Även för kommuner och regioner är det en trygghet att kunna svara på exakt vad som finns i deras portfölj, säger hon. Det handlar om att ta kontroll över varumärkesrisken för investeringsverksamheten.

Ser du några nya trender?

– Sedan angreppskriget mot Ukraina bröt ut har vi sett en förändring bland investerare som inte längre nödvändigtvis vill utesluta företag som är verksamma inom tillverkning av vapen och militär utrustning. Jag tycker att det är nyttigt och lärorikt att kunna se med nya ögon i kriser på branscher som klassas som oetiska, säger Hermina Antonsson och fortsätter:

– Vi ser också att strategier som är starkt fokuserade på förnybar energi och energieffektivisering kämpar på just nu. Det beror på att de tidigare höga värderingarna inte höll när marknadssentimentet har skiftat från tillväxtaktier till värdeaktier.

Extern länk: Läs mer om vad vi på Nordea Private Banking kan erbjuda dig som representant för en stiftelse, institution eller organisation

Observera att innehållet i denna artikel endast är för marknadsföringsmaterial och allmän information. Innehållet ska inte tolkas som personlig rådgivning, erbjudande eller som en rekommendation i något avseende från Nordeas sida. Ingående av separata avtal och villkor krävs för att använda Nordea Private Bankings utbud av tjänster.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nordea Private Banking och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar