Så kan tillverkningen flyttas till Sverige


Kompetens är en ödesfråga för elektrifiering

4a5b1470 ab67 4123 a29e ca95ef9d7e65.png?interpolation=lanczos none&crop=1.777778h:h;*,*&crop=w:0
Svenskarnas klimatambitioner ökar, vi blir mer digitala, uppladdningsbara och teknikinriktade. Samtidigt måste industri och transport snabbt minska sina utsläpp – det kräver säker tillgång på el och massor av nya kunniga, kompetenta och drivna medarbetare. Att vara en arbetsplats där alla känner sig inkluderade är avgörande för att attrahera den kompetens Ellevio behöver i arbetet med att elektrifiera Sverige.

Energibranschen har historiskt sett varit en manlig domän, och är det delvis fortfarande. Energibolaget Ellevio har de senaste sex åren gjort jämställdhet till en affärsfråga och det har gett resultat. Under dessa år har antalet kvinnor ökat från 27 procent till 39 procent. Grunden för en jämställd arbetsplats handlar om en mer inkluderande kultur.

– Inkludering är en förutsättning för jämställdhet och mångfald. Vi arbetar för att bygga en respektfull och inkluderande miljö oavsett om det gäller till exempel ålder, kompetens, etnicitet eller kön. Lyckas vi med det arbetet är fler nöjda med oss ​​och mångfalden ökar, vilket vi också ser bevis på idag, säger Susanne Bragée, chef för Människor, Kultur & Hållbarhet på Ellevio.

Ledarskapsfrågor är centrala i arbetet med arbetsplatskulturen och Ellevio arbetar med både ett obligatoriskt ledarskapsprogram och utvecklade medarbetarsamtal. Idag följs medarbetarnas arbete upp utifrån arbetsresultat, hur delaktiga medarbetarna är i företagets och sin egen personliga utveckling samt hur de fungerar som kulturbärare.

– Att arbeta med vår företagskultur är avgörande för att vi som företag ska nå våra strategiska mål. Vår verksamhet är en central del av ett hållbart samhälle och vi ska samtidigt vara en hållbar arbetsgivare. För mig säger det sig självt att välmående på arbetsplatsen leder till bättre resultat, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Att hitta rätt kompetens är en av Ellevios största utmaningar. Företaget räknar med att behöva anställa runt 100 personer per år de kommande åren.

– För ett företag av vår storlek, med runt 750 anställda, är det en spännande utmaning och mångfald står självklart högt på agendan. Vi måste helt enkelt fånga upp kompetens var den än finns, säger Johan Lindehag.

Arbetet med inkludering och företagskultur har gjort avtryck, något som syns i de månatliga pulsmätningarna. 2023 slogs ett nytt rekord i medarbetarnöjdhet, där totalsiffran för hela företaget var 8,3 på en tiogradig skala.

– Genom våra månatliga pulsmätningar har vi en ständig dialog med våra medarbetare och tar snabbare tag i de utmaningar som finns, säger Susanne Bragée.

– För oss som ska bygga den infrastruktur som målen för ett fossilfritt samhälle vilar på är tillgången på kunnig, kompetent och driven personal en ödesfråga, avslutar Johan Lindehag.

Fakta:

Under de kommande decennierna väntas en kraftig ökning av elanvändningen i Sverige. Utvecklingen drivs framför allt av politiska mål för minskad klimatpåverkan, elektrifiering av transportsektorn och industrin, vätgasprojekt, etablering av nya datacenter och annan elintensiv verksamhet. Ellevios Elnätsrapport visar att en elanvändning på 340 TWh till år 2045 är realistisk, jämfört med dagens 140 TWh.

Läs mer om oss på ellevio.se eller följ oss vidare Facebook och LinkedIn.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ellevio och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar