”USA välkomnar Sverige in i Nato”


Förra året var det 240 år sedan Sverige och USA undertecknade det svensk-amerikanska vänskaps- och handelsavtalet. Den undertecknades 1783 och markerade början på diplomatiska förbindelser mellan våra två länder, vilket gjorde Sverige till en av de stater som USA haft diplomatiska förbindelser med längst tid.

Den här årsdagen påminner om vår långvariga och starka relation som bara har vuxit sig starkare under århundraden av stora politiska förändringar i världen och teknisk utveckling. Vår relation står stadigt på en grund av personliga band, omfattande handel och innovativa samarbeten.
Jag deltog nyligen, tillsammans med kronprinsessan Victoria och prins Daniel, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) och Sveriges ambassadör i USA Urban Ahlin, vid invigningen av Sveriges nya generalkonsulat i San Francisco.
Då skrevs den också på ett nytt samarbetsavtal mellan Sverige och delstaten Kalifornien för att främja den gröna omställningen. I samband med detta samlades över 30 svenska företagsledare och representanter för amerikanska techföretag för att diskutera vidareutvecklingen av digitalisering och artificiell intelligens. Våra bilaterala förbindelser utvecklas ständigt.

USA och Sverige står orubbligt i vårt stöd till det ukrainska folket i deras kamp mot Vladimir Putins brutalitet.

Partnerskapet sträcker sig också långt utanför våra två länders gränser, då USA och Sverige arbetar sida vid sida för att möta dagens globala utmaningar.
Tillsammans fortsätter vi att stödja Ukraina, ett stöd baserat på vårt engagemang för demokrati och territoriell suveränitet. USA och Sverige står orubbligt i vårt stöd för det ukrainska folket i deras kamp mot Vladimir Putins brutalitet eftersom vi vet att de kämpar på våra allas vägnar för frihet, rätten till självbestämmande och den världsordning som ligger till grund för allas välstånd.
Som USA:s ambassadör i Stockholm Jag är stolt över att kalla Sverige en vän och partner – och nu även vår Nato-allierade. Jag ser dagligen ditt engagemang för demokratiska principer, för mänskliga rättigheter och världsfred – värderingar som är grundläggande inom Nato som världens främsta försvarsallians.

Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Hela den transatlantiska alliansen befinner sig i ett avgörande skede när Sverige nu går med.

Sveriges historiska beslut Att söka NATO-medlemskap mitt i Rysslands krig mot Ukraina är ett strategiskt och vältajmat drag med tanke på Europas snabbt föränderliga säkerhetslandskap. Rysslands oprovocerade och fullskaliga invasion av Ukraina har förändrat den geopolitiska dynamiken i regionen. Det visar behovet av ett gemensamt försvar och vikten av solidaritet mellan länder som kämpar för demokrati och rättsstatens principer.
USA välkomnar Sverige varmt in i NATO-gemenskapen. Det handlar inte bara om ett lands egna försvarsbehov, utan vi tror att ni avsevärt kommer att stärka alliansens gemensamma försvars- och krishanteringsförmåga. Tack vare Sverige är Nato idag starkare och dess allierade säkrare.

Med din expertis inom cybersäkerhet och erfarenhet av militära operationer i Arktis kommer Sverige att avsevärt stärka Natos strategiska förmåga i regionen.

Det strategiska värde Sverige tillför Nato är obestridligt. Svenskarna är kända för sin tekniska kompetens och innovationsanda och landets robusta och växande försvarsförmåga och dess strategiskt viktiga geografiska läge ökar säkerheten för alla i Östersjöregionen.
Med din expertis inom cybersäkerhet och erfarenhet av militära operationer i Arktis kommer Sverige att avsevärt stärka Natos strategiska förmåga i regionen. Givet landets redan starka band med sina nordiska och baltiska grannländer kommer Sveriges NATO-medlemskap också att skapa ett mer sammanhållet regionalt försvar, och en mer balanserad och effektiv strategi för avskräckning.
Vi kommer att se bevis på detta när Sverige deltar i Steadfast Defender 24 i mars. Det är inte bara den största Natoövningen på flera decennier, utan också den första stora övningen där Natos nya försvarsplaner används i praktiken.

Att Sverige nu blir medlem i Nato understryker också den viktiga principen att länder fritt ska kunna välja sina egna säkerhetsarrangemang.

Sveriges anslutning, som sammanfaller med Natos 75-årsjubileum, är ett positivt och övertygande steg för säkerheten i den euro-atlantiska regionen, och visar hur alliansen ständigt anpassar sig för att bättre möta dagens utmaningar.

Att Sverige nu ska bli NATO-medlem understryker också den viktiga principen att länder bör vara fria att välja sina egna säkerhetsarrangemang. Det visar också tydligt att ni är beredda att upprätthålla vår gemensamma säkerhet och försvara våra gemensamma värderingar.
USA ser fram emot detta nya kapitel i vår långa relation med Sverige, fast övertygade om att vi tillsammans kommer att bygga en säkrare, fredligare och framgångsrikare värld. Välkommen Sverige till Nato-alliansen!
Läs fler artiklar från DN Debatt.

Lämna ett svar