Positiva reaktioner på nya rikspolischefen Petra Lundh


– Jag tycker att det är ett bra val, det är en erfaren och uppskattad ledare, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet.

Hon är den första kvinnliga rikspolischefen, vad betyder det?

– Hon är framför allt en erfaren ledare med bred kompetens i juridiska frågor, men det är klart att det är viktigt att hon är kvinna. Hon slår hål i ett annat glastak så vi ser det bara som positivt.

Hur är det att ha en advokat och inte en polis som högsta chef?

– Det finns poliskompetens inom myndigheten, det viktiga är just hennes breda och djupa erfarenhet. Sedan har vi på Polisförbundet fått frågan uppe tidigare om att utse en biträdande rikspolischef, oavsett vem som är rikspolischef, som kan komplettera Petra Lundh på ett positivt sätt.

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow

Foto: Tim Aro/TT

Katharina von Sydows förhoppning är att den nye rikspolischefen ska fortsätta arbeta för att göra myndigheten till en attraktiv arbetsgivare.

– Vi får inte glömma i det här sammanhanget att polismyndigheten har varit underfinansierad i många år. De kan inte klara hela det uppdrag de har idag och där är en av de viktigaste uppgifterna att myndigheten kan vara en attraktiv arbetsgivare och klara av att behålla den kompetens de har och samtidigt ta hand om de nya poliserna som kommer till Det.

Även regeringens samarbetsparti, Sverigedemokraterna och dess talesperson i polisfrågor, Katja Nyberg, är nöjda med utnämningen.

– Vi är nöjda med valet och har gett vårt stöd till den nye rikspolischefen, det har Tidöpartierna kommit överens om.

Katja Nyberg är Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Vilket inflytande har du haft vid tillsättningen av en ny rikspolischef?

– Vi har haft tydliga samtal med regeringen och varit tydliga med att vi ska få komma med input.

Har du haft stort inflytande tror du?

– Jag vet inte om jag ska säga stort, men vi har haft inflytande och Tidöavtalet är en del av det här och att vi har haft en viktig roll. Vi har länge sagt att vi behöver en ny rikspolischef för att reda ut de problem vi ser. Det är inte bara med gängkriminalitet, utan även masskriminalitet, där det finns mycket organisatoriska problem, som en ny rikspolischef får en roll att se till att det går åt rätt håll, säger Katja Nyberg.

Socialdemokraten Ardalan Shekarabi, vice ordförande i justitieutskottet, gratulerar Petra Lundh till sin nya tjänst.

– Hon är en erfaren och respekterad jurist med bred erfarenhet av rättssystemet. Det är en viktig och avgörande uppgift att stärka det brottsbekämpande och förebyggande arbetet och framför allt öka effektiviteten, säger Ardalan Shekarabi

Socialdemokraten Ardalan Shekarabi är vice ordförande i justitieutskottet.

Foto: Nicklas Thegerström

– Det är också viktigt att använda den kompetens som finns inom polismyndigheten. Polisanställdas kunskaper och erfarenheter behöver komma till bättre användning och jag hoppas att regeringen styr polismyndigheten i den riktningen.

Kommer det att göra någon skillnad med en ny rikspolischef och de utmaningar som Sverige står inför?

– Det beror på, det vi är oroliga för är att nyrekryteringen till gängen inte stoppas. Det här förordnandet måste kompletteras med effektiva metoder för att stoppa nyrekryteringen, utan det kommer vi inte se någon förändring, säger Ardalan Shekarabi.

Lämna ett svar